Kontrollera ESTA-status
ESTA nyheter, information och hjälp.

Vad är ESTA - Elektronisk inresetillstånd till USA

Vad är “the Visa Waiver Program”?

“The Visa Waiver Program” är ett regeringsprogram som tillåter medborgare från de 36 “Visa Waiver” länderna att resa in i USA för turist och affärsskäl i upp till 90 dagar utan att de behöver anskaffa ett Visum. Fördelarna med att resa in i USA användande “the visa waiver program” är att du kan resa till USA på kort varsel utan at skaffa ett Visum i förväg.

Vad är ESTA?

ESTA står för “Electronic System for Travel Authorization”. ESTA är ett online ansökningssystem utvecklat av USAs regering för att kunna utvärdera resande innan de stiger på ett flygplan eller ett fartyg påväg till Förenta Staterna. Med början den 12e Januari 2009 måste alla personer som reser in  USA användande the “Visa Waiver Program” inneha ett godkänt ESTA resegodkännande.

Vem måste ansöka om ett ESTA?

Alla resande som reser in i USA (flyg elle fartyg) användande “the visa waiver program” måste inneha ett godkänt ESTA resegodkännande. Avsikten med ESTA är att tillåta “US Department of Homeland Security” (USAs avedelning för hemlandets säkerhet) att utvärdera alla Visa Waiver resande innan de l¨mnar sina respektive länder. Resande till USA rekommenderas att ansöka om ett godkännande  senast 72 timmar innan avresa.

Villkoren för ett ESTA är:

  • ESTA gäller i 24 månader räknat från dagen för godkännande (eller utgångsdatumet för passet – om passet går ut inom de följande 24 månaderna)
  • ESTA är ett sorts Visum som tillåter dig att resa in i USA flera ganger, varje besök varande maximum 90 dagar.
  • 90-dagars perioden börjar inte förrän du anländer till USA
  • Innehavaren av ett ESTA är tillåten att turista,
  • Vissa affärsaktiviteter såsom att undersöka
  • Arbetstillfällen, konsultera affärsmän, resa till vetenskapliga, undervisnings- eller affärsmässor och konferenser; och
  • Innehavaren av ett ESTA är inte tillåten att arbeta,
  • Studera eller utbilda sig

Notera att du inte är tillåten att resa in i USA anv^ndande ett ESTA om du är dömd för  kriminella aktiviteter. Kontrollera med dit lokala amerikanska konsulat innan du ansöker om ett ESTA.

Garanterar ESTA inresetillstånd i USA?

Om ditt ESTA har godkänts innebär det att du  tillåts att resa till USA användande “the Visa Waiver Program”, men inte att du är garanterad att komma in i landet. När du anländer till USA, kommer du att inspekteras av en tull- och gränsskydds- inspektör vid en gränsövergång. Denne kan besluta att du inte har tillåtelse att resa in anvvändande  “the Visa Waiver Program” eller på grund av vilken som helst orsak enligt USAs lag.

Är reseauktorisiering ESTA ett Visum?

Nej, en godkänd reseauktorisering är inte ett visum. Det  motsvarar inte de juridiska krav och de föreskrifter som krävs, när ett visum till USA erforrdras enligt amerikansk lagstiftning. Personer som innehar att giltigt visum, kan fortfarande resa till USA på detta visum för det ändamål det var utfärdat. Personer som reser på giltiga visa behöver inte ansöka om en reseauktorisering (ESTA).

För hur länge gäller min reseauktorisation?

Om de inte har dragits in, gäller reseauktorisationer (ESTA) i två år eller tills ditt pass upphör att gälla, vilken händelse som inträffar först.

Behöver medborgare i länder som deltager i “the Visa Waiver Program”, reseauktorisation, även om de bara reser genom USA på väg till ett annat land?

Medborgare i länder som deltager i “the Visa Waiver Program”, behöver antigen en auktorisation (ESTA) eller ett visum för att kunna resa genom USA. Om en resande endast planerar att resa genom USA på väg till ett annat land, måste han eller hon skriva orden “in transit” samt landet som är den slutgiltiga destinationen, på adresslinjen i fältet “Address While In The United States” på ansökan.

Vem kommer ifråga för att ansöka om inresa under “the Visa Waiver Program?”

Du kommer ifråga för att ansöka ome inresa under “the Visa Waiver Program” om du;

Avser att vistas i USA i 90 dagar eller mindre på grund av affärer, nöje eller genomresa.
Har ett giltigt pass som är lagligt utställt i ett land som deltager i “the Visa Waiver Program”
Har en auktorisation att resa via de elektroniska systmet för reseauktorisationer (ESTA)
Anländer med ett flyg från ett land anslutet till “the Visa Waiver Program”
Har en retur- eller transit- biljett
Resan får inte avslutas i ett territorium eller dess angränsande öar om inte resanden bor i ett av dessa områden.
Är en medborgare i en av de stater som deltar i “the Visa Waiver Program”

Vad skall en resande göra om han eller hon inte godkänns  att resa med en ESTA auktorisation?

Om en ESTA-ansökan avslås och resanden önskar att genföra sin resa, måste resanden ansöka om ett icke-immigrant visum på en amrikansk ambassad eller konsulat.