Kontrollera ESTA-status
ESTA nyheter, information och hjälp.

Vad är ESTA - Elektronisk inresetillstånd till USA

What is the ESTA visa waiver?

Sök i FAQ

Programmet för viseringsundantag


Vad är programmet för viseringsundantag (VWP)?

Visa Waiver Program (VWP) tillåter medborgare från deltagande länder att resa till USA som icke-immigranter för affärs-, turist-, transit- och medicinska ändamål. Resenärer som anländer till USA enligt VWP får stanna i upp till 90 dagar per besök och behöver inte skaffa andra resetillstånd, t.ex. ett amerikanskt visum. Det finns för närvarande 41 länder som deltar i VWP.

Personer som reser inom ramen för VWP avstår från rätten till omprövning eller överklagan. Att erhålla ett godkänt ESTA garanterar därför inte en resenär inträde i USA.

Återgå till början av sidan

Resetillstånd


Vad är ett ESTA-resetillstånd?

ESTA står för Electronic System for Travel Authorization (elektroniskt system för resetillstånd). ESTA är ett online-ansökningssystem som har utvecklats av USA:s regering för att förhandsgranska resenärer innan de tillåts gå ombord på ett flygplan eller fartyg på väg till USA. Från och med den 12 januari 2009 måste alla som reser in i USA inom ramen för programmet för viseringsundantag ha ett godkänt ESTA. Utländska medborgare som inte är berättigade till ESTA eller som har nekats ESTA måste ansöka om ett amerikanskt visum.

Du kan använda den här webbplatsen för att skicka in din ESTA-ansökan. Följande information krävs för att skicka in formuläret:

 • Passinformation
 • Kontaktinformation inklusive hemadress och telefonnummer
 • Reseinformation, t.ex. kontaktperson i USA och adress till ditt boende i USA
 • Anställningsuppgifter (om du är anställd)
 • Kredit- eller betalkortsuppgifter för betalning av ansökningsavgiften

När du har angett den information som krävs behandlas din ansökan om att resa till USA inom ramen för Visa Waiver-programmet av systemet. Det kan ta upp till 72 timmar att behandla din ansökan, men de flesta ansökningar godkänns inom några minuter eller några timmar. Om ditt tillstånd godkänns kommer du att få gå ombord på flyg- eller sjötransportföretaget till USA.

Återgå till början av sidan

Vem är behörig att ansöka om inresa enligt programmet för viseringsundantag?

Du är berättigad att ansöka om inresa enligt programmet för viseringsundantag (Visa Waiver Program) om;

 • Du har för avsikt att resa in i USA i 90 dagar eller mindre för affärer, turism/nöje eller transitering
 • Du har tillstånd att resa via Electronic System for Travel Authorization
 • Du anländer via ett flyg- eller sjötransportföretag som undertecknat Visa Waiver-programmet
 • Du har en retur- eller vidarebiljett
 • Din resa får inte avslutas i angränsande territorium eller angränsande öar om inte resenären är bosatt i ett av dessa områden
 • Du är medborgare eller medborgare och har ett pass från ett av de länder som omfattas av programmet för viseringsundantag (se listan nedan)

Återgå till början av sidan

Vem behöver ansöka om ett ESTA-resetillstånd?

Alla resenärer som reser in i USA (med flyg eller båt) inom ramen för programmet för viseringsundantag måste ha ett giltigt ESTA-resetillstånd. Syftet med ESTA är att göra det möjligt för US Department of Homeland Security att förhandsgranska alla visumfria resenärer innan de lämnar sina respektive länder. Resenärer till USA rekommenderas att ansöka om ett resetillstånd minst 72 timmar före avresa.

Varje person som inte har visum och som planerar att resa till USA inom ramen för Visa Waiver-programmet måste ha ett förhandsgodkänt resetillstånd, detta gäller även spädbarn och barn. Tillståndet måste erhållas före resan och krävs oavsett om resan sker via flyg eller båt. Det är tillåtet för en tredje part att lämna in en ansökan på uppdrag av en resenär.

De fullständiga villkoren för ett ESTA är:

 • ESTA är giltigt i 24 månader från godkännandedatumet (eller till utgångsdatumet för ditt pass om passet går ut inom de närmaste 24 månaderna);
 • ESTA kan användas för flera inresor;
 • ESTA kan endast användas för besök upp till 90 dagar per vistelse från ankomstdatumet till ett amerikanskt territorium;
 • Innehavaren av ett ESTA har rätt att bedriva turism och vissa affärsaktiviteter som att utforska jobbmöjligheter, konsultera med affärspartners, resa för en vetenskaplig, utbildningsmässig, professionell eller affärsmässig kongress eller konferens; och
 • Innehavaren av ett ESTA får inte delta i något arbete, studier eller utbildning.

Återgå till början av sidan

Hur länge är mitt ESTA giltigt?

Om det inte återkallas är resetillståndet giltigt i två år från tillståndsdatumet eller tills ditt pass går ut, beroende på vad som inträffar först. Ett ESTA kan dock också återkallas eller skrivas över av den sökande när denne lämnar in en ny ESTA-ansökan. Ditt resetillstånd upphör också automatiskt om ditt pass går ut före utgången av den tvåårsperiod då resetillståndet utfärdades.

Återgå till början av sidan

Garanterar ett ESTA inresa till USA?

Ett godkänt resetillstånd tillåter dig endast att resa till USA, det garanterar inte din inresa. Inresa avgörs av en tull- och gränsskyddstjänsteman (CBP), som kommer att granska ditt pass och ställa frågor om ditt besök vid ankomsten till USA. Tjänstemannen kommer sedan att fastställa om du får resa in baserat på din behörighet enligt Visa Waiver-programmet och amerikanska lagar.

Om ditt elektroniska resetillstånd godkänns fastställer detta godkännande att du är berättigad att resa till USA enligt Visa Waiver-programmet, men garanterar inte att du är behörig att resa in i USA. Vid ankomsten till USA kommer du att inspekteras av en tull- och gränsskyddstjänsteman vid en inresehamn som kan fastställa att du är otillåten enligt programmet för viseringsundantag eller av någon anledning enligt amerikansk lag.

Återgå till början av sidan

Är ett ESTA som ett visum?

Nej, ett ESTA är inte ett visum. Det uppfyller inte de rättsliga eller regulatoriska kraven för att fungera i stället för ett amerikanskt visum när ett visum krävs enligt amerikansk lag. Personer som har ett giltigt visum kommer fortfarande att kunna resa till USA med det visumet för det ändamål som det utfärdades för. Personer som reser med ett giltigt amerikanskt visum behöver inte heller ansöka om ett ESTA.

Dessutom kommer ett ESTA inte att erkännas i stället för vare sig ett icke-immigrant- eller immigrantvisum. Om du har ett giltigt visum kan du resa till USA med det visumet och det finns inget behov av att ansöka om ett ytterligare resetillstånd.

Återgå till början av sidan

Behöver medborgare i länder som deltar i programmet för viseringsundantag ett ESTA om de bara är på genomresa i USA på väg till ett annat land?

Berättigade medborgare eller medborgare i länder som deltar i programmet för viseringsundantag behöver antingen ett ESTA eller ett visum för att transitera genom USA. Om en resenär endast planerar att transitera genom USA på väg till ett annat land, när han eller hon fyller i ansökan om resetillstånd, ska resenären välja alternativet att deras besök är för "Transit" i fältet "Address While In The United States" på ansökan.

Återgå till början av sidan

Vad ska en resenär göra om han eller hon inte godkänns för att resa med ESTA?

Om en ESTA-ansökan avsl ås och resenären vill fortsätta resan, måste resenären ansöka om ett icke-immigrantvisum genom att fylla i ett DS-160-formulär samt delta i en intervju på en amerikansk ambassad eller ett konsulat.

Återgå till början av sidan

Vem kan ansöka om att resa in i USA under Visa Waiver-programmet?

Alla personer som är medborgare eller medborgare i ett av de deltagande länderna kan ansöka om inresa enligt VWP. Följande är en lista över behörighetskrav:

 • Du reser in i USA som icke-immigrant, för högst 90 dagar i antingen affärs- eller rekreationssyfte.
 • Du är ägare till ett giltigt VWP-pass utfärdat av ett deltagande land.
 • Du är innehavare av en retur- eller vidarebiljett.
 • Du har erhållit ett godkänt ESTA.
 • Du har planer på att återvända hem och din resa slutar inte på en plats i närheten av USA eller på angränsande öar. Om du är bosatt i något av dessa områden är det dock tillåtet.
 • Du är inte ett potentiellt hot mot välfärden, hälsan eller säkerheten för USA eller någon av dess medborgare.
 • Den amerikanska tull- och gränsskyddstjänstemannen har äran att fatta det slutliga beslutet om inresa, och du måste bevisa att du är kvalificerad och fri för att tillåtas inresa enligt VWP.
 • Du avstår från alla rättigheter att granska eller överklaga beslut som fattas av CBP angående din inresa till USA.
 • Du kan bekräfta och återbekräfta ditt avstående från rättigheter vid ankomsten. Du är skyldig att lämna personuppgifter och föremål som kan identifiera dig personligen, t.ex. fingeravtryck och bilder.
 • Du har uppfyllt alla krav för eventuella tidigare inresor inom ramen för VWP.

Återgå till början av sidan

Vilka är passkraven för att resa inom ramen för programmet för viseringsundantag?

Passet måste innehålla ett digitalt chip med ett digitalt fotografi av passinnehavaren. Detta digitala chip innehåller unika identifieringsuppgifter om passinnehavaren. Ett särskilt läsbart område måste också finnas i avsnittet med personlig information. Detta identifieras av de två textraderna med siffror och chevrons (<<<) längst ner på den sidan.

Obs: Endast brittiska medborgare kan ansöka om ett ESTA. British Subject, British Dependent Territories Citizen, British Overseas Citizen, British National (overseas) Citizen eller British Protected Person är inte berättigade att resa till USA under VWP och kommer att behöva ett amerikanskt visum.

Tillbaka till toppen av sidan

När bör jag välja ett visum för att resa till USA istället för ett ESTA?

 • Om din vistelse i USA kommer att överstiga 90 dagar och inte uppfyller kraven för inresa till USA enligt VWP, t.ex. ett besök för rekreation eller affärsändamål som är under 90-dagarsgränsen.
 • Om det flyg- eller sjötransportföretag som du använder för att resa till USA inte är anslutet till VWP.
 • Om du känner starkt att du inte är kvalificerad att resa in i USA enligt VWP som en direkt följd av Immigration and Nationality Act § 212(a).

Återgå till början av sidan

Finns det några särskilda nackdelar med att använda VWP?

Genom att använda VWP avstår sökande från sin rätt att granska och överklaga alla beslut. Följande villkor ska noteras:

 • Du har ingen rätt att överklaga ett beslut om tillåtlighet om du nekas inresa i USA. Det innebär att du kan resa till USA och ändå inte få komma in, men du har ingen rätt att bestrida nekandet av inresa.
 • Du har ingen rätt att granska eller överklaga ditt avlägsnande från USA, om du skulle bryta mot villkoren för din inresa. Detta gäller inte för personer som rest in i USA som asylsökande inom ramen för Visa Waiver Program.

Din status som icke-immigrant kan inte ändras när du har beviljats inresa i USA inom ramen för Visa Waiver-programmet.

Återgå till början av sidan

Vad händer om CBP-tjänstemannen inte tillåter mig att resa in i USA?

Om du nekas inresa i USA måste du återvända till ditt hemland eller ett tredje land. Du kommer att deporteras via samma transportföretag som du använde för att resa till USA.

Tillbaka till början av sidan

Är ESTA samma sak som ett elektroniskt visum, med tanke på de ytterligare frågorna?

Nej. Ett ESTA är ett viseringsundantag och USA erbjuder inte "elektroniska visum". Ett ESTA skiljer sig från ett amerikanskt visum genom att visumkraven, t.ex. för B1- och B2-visum, är mångfacetterade och kräver en intervju på ett amerikanskt konsulat eller en amerikansk ambassad. ESTA kräver inte lika mycket information före resan eller en ambassadintervju, medan visumansökan åtföljs av specifik personlig information samt information om den sökandes resplaner och mer omfattande information om en persons anställning, invandring och annan personlig historia. Deltagare i Visa Waiver-programmet behöver inte svara på dessa frågor när de ansöker om resetillstånd och det finns inga planer på att inkludera DS-160-frågor i ESTA-formuläret.

Tillbaka till toppen av sidan

När är det bäst att ansöka om resetillstånd?

En ansökan om resetillstånd bör lämnas in veckor eller månader före resedatumet. Ansökningar accepteras när som helst innan du reser till USA och när ett tillstånd har godkänts gäller det i 2 år eller till det datum då passet löper ut, beroende på vilket som inträffar först.

Tillbaka till början av sidan

Kan potentiella resenärer ansöka om ett resetillstånd för att resa till USA med kort varsel utan att tidigare ha gjort upp resplaner?

Ja, förbokade eller detaljerade resplaner för USA krävs inte för att fylla i ESTA-ansökan.

Återgå till början av sidan

Om den som reser inom ramen för Visa Waiver-programmet har mer än ett pass, är det då möjligt för resenären att resa till USA med ett annat pass än det som används i ansökningsprocessen?

Nej. Varje person som reser inom ramen för Visa Waiver-programmet måste resa med det pass som de ursprungligen använde för att få sitt godkända tillstånd. Det är viktigt att notera att om resenären är i behov av ett nytt pass måste en ny ansökan om resetillstånd lämnas in till ESTA och en ny avgift kommer att debiteras för varje ny ansökan. Därför är det viktigt att se till att ditt pass är aktuellt och kommer att gälla under hela din planerade vistelse.

Återgå till början av sidan

Är det fortfarande nödvändigt att fylla i ett I-94W-formulär om jag har fått ett godkänt resetillstånd genom ESTA som en resenär inom Visa Waiver-programmet?

Nej, det är inte längre nödvändigt. I och med införandet av ESTA har processen effektiviserats, så att DHS kan avskaffa formaliteterna med att fylla i I-94W-formulär för resenärer som omfattas av Visa Waiver-programmet. Den nu papperslösa processen ger många transportörer möjlighet att validera meddelanden och ansökningar som är direkt relaterade till den sökandes ESTA-status.

Tillbaka till toppen av sidan

Behöver jag ett ESTA om jag anländer till USA landvägen?

Ja, ett godkänt ESTA krävs om en VWP-passinnehavare kör genom gränsen till USA från Kanada eller Mexiko. Tidigare krävdes en I-94W för VWP-resenärer som reste in i landet landvägen, men kravet på ESTA trädde i kraft den 1 oktober 2022.

Tillbaka till toppen av sidan

Varför är det absolut nödvändigt för mig att skaffa ett resetillstånd enligt Visa Waiver-programmet när jag reser till USA?

ESTA gör det möjligt för DHS att avgöra om resenären är behörig att resa till USA inom ramen för VWP. Ett godkänt ESTA garanterar inte inresa till USA eftersom inresan avgörs av tull- och gränsbevakningstjänstemän. Utan ett godkänt ESTA eller visum kommer en resenär inte att tillåtas resa in i USA.

Tillbaka till början av sidan

Jag är inte berättigad till ett ESTA, jag skulle vilja ha mer information om att ansöka om visum, vart kan jag gå för att få mer läsmaterial?

Information om amerikanska visumkategorier och visumkrav finns på följande sida om amerikanska visumkategorier och visumtyper.

Återgå till början av sidan

Jag har rest till Kuba, kommer mitt ESTA att annulleras?

Kuba utsågs till en statlig sponsor av terrorism av USA:s utrikesdepartement den 12 januari 2021. Effekten av denna beteckning innebär att ESTA-sökande som har besökt Kuba sedan detta datum kommer att få sina ESTA-tillstånd annullerade. För mer information, vänligen besök följande länk om ESTA och resor till Kuba.

Tillbaka till början av sidan

Ansökan om resetillstånd


Hur ansöker jag om ett resetillstånd för att besöka USA?

 • Fyll i och slutför din ansökan online - dubbelkolla ditt passnummer och det land som utfärdat passet.
 • Bekräfta uppgifterna för varje resenär
 • Skicka in ansökningarna
 • Gör din betalning
 • Ansökningsstatus kommer att skickas till dig via e-post när CBP (US Customs and Border Protection) har fattat ett beslut.

Här är en sammanfattning av vart och ett av dessa steg för en tydligare förståelse av hur man slutför ansökningsprocessen:

Fyll i och slutför din ansökan online

Du måste lämna information om följande

 • Grundläggande personlig information
 • Passinformation (ditt pass måste vara utfärdat av ett land som deltar i VWP)
 • Information om arbetsgivare
 • Adress och kontaktperson eller organisation i USA
 • En kontakt som kan användas i nödsituationer
 • Information om kreditkort
 • Svar på de nio behörighets- och säkerhetsfrågorna

Om du gör en gruppansökan måste du fylla i en ansökan för varje person som ska resa till USA. Detta gäller även spädbarn och barn. Varje person som vill resa till USA inom ramen för VWP måste ha ett godkänt resetillstånd.

Dubbelkolla dina uppgifter, särskilt din passinformation.

Skicka in din ansökan

Skicka din ansökan efter att ha kontrollerat att dina svar är korrekta. Om du behöver göra en korrigering kan du gå tillbaka till ansökan genom att välja knappen Föregående INNAN du skickar in din ansökan.

Anteckna ditt ansökningsnummer och förvara det på ett ställe där du kommer ihåg det

Ditt ansökningsnummer kommer väl till pass när du senare behöver kontrollera statusen på din ansökan eller uppdatera dina ansökningsuppgifter. Tillsammans med ditt ansökningsnummer måste du ange ditt passnummer och födelsedatum för att få tillgång till denna information.

Gör din betalning

Kontrollera dina uppgifter innan du betalar, eftersom det finns vissa datafält som du inte kan ändra efter att betalningen har skickats in. Du har upp till 7 dagar på dig att göra din betalning efter att du har inlett din ansökan, oavsett om det gäller en enskild ansökan eller en gruppansökan.

För att göra din betalning anger du bara den kreditkortsinformation som krävs. Betalning krävs för att behandla ansökan, och sedan vid godkännande och godkännande av ditt resetillstånd, krävs en avgift för att behandla varje ansökan.

Hur visar jag status för din ansökan?

Du kommer sannolikt att få din ansökningsstatus inom några minuter eller timmar efter att du skickat in den, annars kan du behöva vänta upp till 72 timmar för att få en uppdatering. Systemet ger dig automatiskt information som du kan använda för att kontrollera din ansökningsstatus om din status har kommit tillbaka med ett väntande meddelande.

Du kan få ett av följande tre svar på din ansökan:

 • Tillstånd godkänt

Om du får det här meddelandet betyder det att du nu kan resa till USA med ditt godkända resetillstånd enligt VWP. Du kommer att få en bekräftelse på att ansökan har godkänts och ett kvitto på din betalning. Observera att detta fortfarande inte garanterar din inresa till USA.

 • Resan är inte godkänd

Du har inte fått tillstånd att resa till USA inom ramen för VWP. En nekad ESTA-ansökan betyder dock inte nödvändigtvis att du inte kan resa in i USA. Om du ändå vill resa till USA måste du skaffa ett visum. Du kan hitta mer information om visumkategorier och deras användning genom att besöka https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html.

 • Tillstånd inväntas

Om du får denna status kan du behöva vänta i upp till 72 timmar innan du får ett beslut. Du kan hålla dig uppdaterad genom att kontrollera din ESTA-status med hjälp av ditt tidigare lagrade ansökningsnummer, passnummer och födelsedatum.

Tillbaka till toppen av sidan

Varför finns det fält för ytterligare information och hur är de relevanta?

Den 11 september 2001 var katalysatorn för många förändringar inom resebranschen och det inkluderar Visa Waiver Program. Sedan dess har VWP varit tvunget att anpassa och förbättra sina säkerhetsåtgärder för att effektivt kunna sålla bort säkerhetsrisker redan innan de reser till USA. År 2016 och återigen 2019 genomgick ESTA förändringar för att förbättra säkerhetskontrollerna och upptäcka hot mot resenärer innan de tillåts resa in i USA.

Tillbaka till toppen av sidan

Vad kan jag förvänta mig när det gäller säkerhetsfrågorna?

Här följer lite vägledning om säkerhetsfrågorna.

FRÅGA

Du kommer att få svara på en fråga om din psykiska/fysiska hälsa, om du har drogrelaterade problem eller om du har en eller flera av följande sjukdomar

 • Aktiv tuberkulos
  • Chancroid
  • Spetälska, smittsam
  • Lymfogranulom venereum
  • Gonorré
  • Syfilis, smittsam
  • Granuloma inguinale

BESKRIVNING

Sjukdomar

Smittsamma sjukdomar som kan ha en massiv inverkan på folkhälsan omfattar de som nämns ovan.

Fysiska/psykiska störningar

Du ska svara "ja" på frågan om fysiska eller psykiska sjukdomar om:

 • Du för närvarande lider av en fysisk/psykisk störning och har en familjehistoria av den specifika störningen i fråga. Om din sjukdom tidigare har utgjort eller i framtiden kan komma att utgöra ett hot mot din personliga egendom eller säkerheten för de personer som kommer i kontakt med dig.
 • Du har tidigare haft en psykisk störning med ovanstående beskrivning.

Du ska svara "nej" på frågan om fysiska eller psykiska störningar om:

 • Du inte har någon fysisk eller psykisk sjukdom för närvarande.
 • Du har tidigare haft eller har för närvarande en fysisk eller psykisk sjukdom som INTE har resulterat i ett beteende som är hindrande för din egendom, din säkerhet och/eller säkerheten för personer i din omgivning.
 • Du har för närvarande en fysisk eller psykisk sjukdom och har uppvisat de egenskaper som i allmänhet förknippas med sjukdomen, men dessa egenskaper har INTE resulterat i ett beteende som är hindrande för din egendom, din säkerhet och/eller säkerheten för dem som finns runt omkring dig.
 • Du har haft en fysisk eller psykisk sjukdom tidigare och har uppvisat de egenskaper som är kopplade till sjukdomen, och de har resulterat i ett beteende som är hindrande för din egendom eller säkerheten för dig själv och dem i din omgivning.

Drogmissbrukare och drogberoende

Det är möjligt att en person som konstaterats vara drogmissbrukare eller beroende inte är en rimlig kandidat för resa till USA. Du måste besvara denna fråga noggrant och ärligt.

Konsultera följande resurser för en tydligare förståelse av ämnet:

 • "§ 212(a)(1)(A) i Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C." [Department of Homeland Security - Customs and Border Protection - ESTA]
 • § 1182(a)(1)(A), och motsvarande bestämmelser i Code of Federal Regulations

Återgå till början av sidan

FRÅGA

Du kommer att få svara på en fråga om du någonsin har arresterats eller dömts för ett brott som lett till allvarlig skada på egendom, eller allvarlig skada på en annan person eller myndighet.

BESKRIVNING

Detta avser i allmänhet sådana brott som är moraliskt fördärvade, avskyvärda och korrupta och som går emot alla socialt accepterade beteenden, moral och värderingar.

Gärningsmannens ålder och det datum då brottet ägde rum kan eventuellt spela en roll för om brottet betraktas som ett brott med avseende på de ovan nämnda elementen.

Tillbaka till början av sidan

FRÅGA

Du kommer att få frågan om lagöverträdelser i samband med användning, innehav och distribution av droger.

Konsultera följande resurser för en tydligare förståelse av ämnena:

 • "§ 212(a)(2) i Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C." [Department of Homeland Security - Tull- och gränsskyddsmyndigheten - ESTA]
  • "§ 1182(a)(2), § 101(a)(43) i Immigration and Nationality Act, 8 U.S.C." [Department of Homeland Security - Customs and Border Protection - ESTA]
  • § 1101(a) (43) och motsvarande bestämmelser i Code of Federal Regulations.

Tillbaka till början av sidan

Behöver jag ta med mig en utskriven version av mitt resetillstånd för att visa upp på flygplatsen?

Du behöver inte skriva ut ditt resetillstånd eftersom systemet är helt elektroniskt och ditt flyg- eller sjötransportföretag kommer att kunna hämta information om din ESTA-status från DHS. Det kan vara en bra idé att skriva ut en kopia av ditt godkända tillstånd för att ha en bekräftelse till hands och för att hålla reda på ditt ansökningsnummer.

Tillbaka till början av sidan

Hur privat och säker är ESTA-webbplatsen?

Vi har implementerat säkerhetsteknik för att säkerställa integriteten för alla data och annan viktig information på webbplatsen. Webbplatsen fungerar i full överensstämmelse med de internationella bestämmelserna i Standard Payment Card Industry - Data Security Standard (PCI-DSS) som fastställts av de största kreditföretagen för att skydda sina kunders personuppgifter.

Tillbaka till början av sidan

Vad måste min dator eller mobila enhet ha för att jag ska kunna skicka in en ESTA-ansökan?

Minimikraven är en webbläsare med stöd för 128-bitars kryptering. Webbläsaren bör vara uppdaterad till den senaste versionen med JavaScript aktiverat och inställd på att acceptera cookies. Alla större webbläsare stöds. Om du fortfarande upplever problem kan du prova att använda en annan webbläsarplattform eller internetanslutning.

Tillbaka till början av sidan

Under vilka omständigheter skulle jag behöva ansöka om ett resetillstånd genom ESTA igen?

Här är de möjliga scenarier som skulle kräva ett nytt resetillstånd:

 • Du genomgår en namnändring.
 • Du har fått ett nytt pass utfärdat.
 • Du byter kön.
 • Ditt medborgarskapsland ändras.
 • Om dina omständigheter har förändrats och det direkt påverkar giltigheten av några av de frågor du har besvarat i din tidigare ansökan.
 • Ditt nuvarande resetillstånd har löpt ut på grund av att tvåårsperioden har löpt ut eller att ditt pass har löpt ut. (Observera att även om det finns en tvåårsperiod på varje godkänd ansökan, om ditt pass upphör att gälla inom dessa två år, kommer ditt resetillstånd automatiskt också att upphöra att gälla).

Återgå till början av sidan

Jag har ett giltigt och godkänt resetillstånd. Det upphör dock att gälla under min vistelse och innan jag lämnar USA. Måste jag ansöka om ett nytt ESTA innan jag lämnar USA?

Det är inte nödvändigt eftersom det endast krävs ett giltigt resetillstånd vid ankomst och för inresa till USA.

Tillbaka till början av sidan

Jag har dubbelt medborgarskap och mitt icke-VWP-pass har gått ut. Vad ska jag då göra?

Ange den senaste informationen för ditt extra pass, även om det har gått ut. Om du inte har något pass för det land som du inte har något pass för, lämnar du passfältet tomt när du har valt land i rullgardinsmenyn.

Gå tillbaka till början av sidan

Kan jag lämna ett obligatoriskt fält tomt och kommer min ansökan att avslås om jag gör det?

Nej, alla obligatoriska fält måste fyllas i och du får inte skicka in din ansökan med tomma fält. Felaktig information leder inte nödvändigtvis till att ansökan avslås, men kan kräva extra tid för bearbetning innan ett beslut kan fattas för din ESTA-ansökan.

Tillbaka till början av sidan

Varför är min arbetsgivarinformation relevant?

Dina anställningsuppgifter hjälper dig att fastställa att du inte planerar att resa in i USA som invandrare och ger bevis på att du har för avsikt att återvända till ditt ursprungsland.

Tillbaka till toppen av sidan

Uppdatera ett resetillstånd


Om du gör ett misstag eller ändrar uppgifter, vilka fält kan uppdateras?

Innan betalningen görs och processen slutförs kan du uppdatera all information med undantag för passnummer och land som utfärdat passet. För att göra ändringar i dessa två fält måste du starta en ny ansökan och betala de avgifter som är kopplade till ansökan.

Om betalningen redan har gjorts kan du bara uppdatera följande:

 • Din e-postadress
 • Din adress när du är i USA

Tillbaka till början av sidan

Min passinformation har ändrats sedan jag ansökte om mitt resetillstånd genom ESTA, vad ska jag göra?

Om det pass som du baserade din ansökan om resetillstånd på har ändrats av någon anledning måste du påbörja ansökningsprocessen för ett nytt resetillstånd. Observera att ansökningsavgifter ska betalas för den nya ansökan.

Det finns ett antal andra uppgifter som du kan uppdatera i din ansökan utan att ansöka om ett tillstånd. Ta en titt på listan här.

Tillbaka till början av sidan

Hur kan jag rätta till ett misstag i min ESTA-ansökan?

Alla sökande får möjlighet att granska den information de lämnar och se till att den är 100 % korrekt innan de skickar in ansökan. Du kommer också att bli ombedd att bekräfta ditt passnummer. Du kan fortfarande göra ändringar innan du betalar. Detta gäller alla uppgifter utom passnummer och land där passet utfärdats, så det är mycket viktigt att se till att dessa uppgifter är korrekta.

Om du har gjort ett misstag i din ansökan när det gäller ditt pass och dina biografiska uppgifter måste du göra en ny ansökan. För den nya ansökan måste du betala ansökningsavgiften.

Mer information om hur du rättar fel i ditt ESTA hittar du på följande länk: Rätta till ett fel i ESTA-formuläret

Tillbaka till början av sidan

Jag har gjort ett misstag i min ESTA-ansökan gällande mitt pass utfärdande- eller utgångsdatum. Hur kan jag rätta till det?

Du kan fortfarande göra ändringar förutsatt att ansökan ännu inte har behandlats. Om du redan har gjort en betalning måste du påbörja ansökningsprocessen igen. Du måste betala avgiften för den nya ansökan.

Tillbaka till början av sidan

Jag behöver uppdatera min ansökan, men jag har glömt mitt ansökningsnummer, vad gör jag?

Du kan göra ändringar i din ansökan genom att klicka på alternativet "Hämta ansökan" på startsidan. När du har klickat på det här alternativet kommer du till en ny sida där du kan välja mellan att hämta en enskild ansökan eller en grupp av ansökningar.

Du behöver följande information för att hämta en enskild ansökan:

 • Passnummer och födelsedatum
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Land som utfärdat passet

När du har angett informationen efter uppmaning kan du välja fortsätt för att gå vidare till din ansökningssida.

Du behöver följande information för att hämta en gruppansökan:

 • Information om gruppens kontaktperson (observera att detta avser uppgifter om den person som ursprungligen skickade in gruppen av ansökningar).
 • Grupp-ID (Om du inte har detta nummer eller är osäker på något sätt kan du välja alternativet "Jag vet inte mitt grupp-ID". Grupp-ID-numret kommer att skickas till den ursprungliga ansökans e-postadress. Dvs. den e-postadress som användes när gruppen först skapades).
 • Kontaktens förnamn
 • Kontaktens efternamn
 • Kontaktens födelsedatum
 • Kontaktens e-postadress

När du har angett all information kan du gå vidare till gruppansökan.

Återgå till början av sidan

Betalning som krävs för ett resetillstånd


Vad är avgiften för resetillstånd?

Det finns en avgift för både behandlingen av ansökan och godkännandet av ansökan.

Behandlingsavgift: en avgift ska betalas när ansökan lämnas in för behandling. Observera att varje ny ansökan kräver en ny avgift, men att mer än en ansökan kan betalas med en enda betalning.

Avgift för godkännande: En avgift betalas när din inlämnade ansökan godkänns. Du kommer att få tillstånd att resa till USA när din ansökan har godkänts och en extra godkännandeavgift kommer att läggas till kreditkortsbetalningen. Observera att denna betalning endast ska göras om din ansökan godkänns.

Tillbaka till början av sidan

Hur går betalningen till för att lämna in en ESTA-ansökan?

ESTA-ansökningar kommer inte att behandlas utan en giltig betalningsmetod. Alla betalningar ska göras med något av följande kredit- eller betalkort:

 • Master Card
 • VISA
 • American Express
 • Discover (JCB, Diners Club)

Tillbaka till början av sidan

Kan jag göra en betalning för mer än en ansökan?

Ja, ESTA tillåter gruppansökningar som kan betalas med en betalningsmetod och en transaktion. Gruppansökningar är ansökningar som har två eller fler sökande som ansöker samtidigt. Att ansöka som en grupp innebär dock inte att individerna i gruppen måste resa tillsammans.

Återgå till början av sidan

Vad är det maximala antalet ESTA-ansökningar som tillåts under samma betalning?

Det totala antalet ansökningar du kan skicka in per enskild betalning är 50.

Tillbaka till toppen av sidan

Kan jag ansöka nu och betala senare?

Ja, för både enstaka betalningar och gruppbetalningar kan du ansöka nu och göra din betalning inom 7 dagar efter att ansökan har skapats i systemet. Efter 7 dagar kommer din åtkomst till din ansökan att upphöra och du måste återskapa din ansökan eller gruppansökningar.

Tillbaka till början av sidan

Är mina kredit- eller betalkortsuppgifter säkra?

Ja. ESTA-systemet sparar inga kredit- eller betalkortsuppgifter. Dina betalningsuppgifter behandlas i enlighet med de internationella bestämmelserna i Standard Payment Card Industry - Data Security Standard (PCI-DSS).

Tillbaka till början av sidan

Process för flera ansökningar


Jag vill betala för en grupp ansökningar. Kommer jag att få besked om status för alla samtidigt?

Nej, efter att ansökan har skickats in kommer statusen för varje ansökan att fastställas individuellt och du kommer att meddelas om deras status inom 72-timmarsbehandlingsfönstret. Betalningsbeloppet för tillståndet kommer att tilldelas när alla ansökningar har behandlats och de har en status på antingen "Godkänd" eller "Resa ej tillåten".

Återgå till början av sidan

Hur ansöker jag för en grupp?

Du behöver ha följande information till hands:

 • Förnamn (inga smeknamn, det måste vara samma namn som på dina identitetshandlingar)
 • Familjens namn
 • Födelsedatum
 • E-postadress
 • Om det är en organisation som gör betalningen kan organisationens namn också skrivas ner som ett valfritt extra.

När du har slutfört din första ansökan kan du lägga till en ny ansökan eller lägga till en obetald ansökan genom att klicka på respektive alternativ för dessa två val.

Tillbaka till början av sidan

Sekretess för ESTA-uppgifter


Vem har tillgång till de uppgifter som delas med ESTA och hur skyddas de?

Den information som sökande lämnar till ESTA kan endast nås av dem som är skyldiga att hantera den. Alla uppgifter är strikt kontrollerade och säkerhetsstandarderna motsvarar de industristandarder som finns i liknande screeningprogram för resenärer.

Tillbaka till början av sidan

Delas några ESTA-uppgifter med tredje part?

Uppgifter som lämnas av resenärer som ansöker om ett ESTA delas inte utan omfattas av reglerna i Privacy Act System of Records Notice och dessa regler finns på DHS webbplats. Det finns ett fåtal fall där uppgifter kan delas utanför ESTA-ramverket. Dessa fall inkluderar:

 • Delning av information med olika sektorer inom DHS. Denna delning är selektiv och uppdelad så att informationen och informationen endast får användas om användningen är i överensstämmelse med sektorns uppgift.
 • Utrikesdepartementets konsulat. Detta utbyte sker i efterdyningarna av ett nekat resetillstånd och har som specifikt syfte att hjälpa tjänstemännen att fatta ett beslut om visumet baserat på den information som tillhandahålls.
 • Utbyte av relevant information med erkända och korrekta federala, delstatliga, lokala, stamrelaterade och utländska myndigheter. Samt andra gemensamma statliga institut.
 • DHS kan besluta om informationsutbyte om de anser att informationsutbytet kan vara till direkt nytta för terroristbekämpning, eller om det används för att sammanställa information som rör nationella och/eller internationella säkerhetsbrott.

Flyg- och sjötransportföretag kommer att ha tillgång till din ESTA-ansöknings status. De får dock ingen annan personlig information än den som är direkt relaterad till resetillståndet.

Tillbaka till början av sidan

Hur länge lagras mina uppgifter på ESTA-plattformen?

I allmänhet förblir informationen aktiv så länge som ditt resetillstånd är aktivt, vilket är en period på två år. Detta kan vara kortare om ditt resetillstånd löper ut tidigare än förväntat av någon anledning, till exempel om ditt pass löper ut före det officiella utgångsdatumet för ditt resetillstånd, varvid ditt ESTA automatiskt löper ut tillsammans med ditt pass.

När ditt resetillstånd har löpt ut behåller DHS uppgifterna i ytterligare ett år.

Efter denna period kommer din information att arkiveras i ytterligare tolv år.

Uppgifter som används av följande skäl kommer att sparas under den tid som de används för de aktuella aktiviteterna:

 • Uppgifter som fortfarande aktivt används eller kopplas till brottsbekämpande verksamhet
 • CPB-data som är länkade och matchade till utredningar, detta inkluderar avslagna ansökningar.

Tillbaka till början av sidan

Varför arkiveras mina uppgifter och vem har tillgång till dem?

Alla uppgifter arkiveras efter att resetillståndet har löpt ut. Detta för att säkerställa att informationen är tillgänglig så att den kan återställas om det skulle behövas för nationell säkerhet, utredningar och andra relaterade brottsbekämpande ändamål.

Det finns begränsad tillgång till uppgifterna efter att de har arkiverats och de kommer endast att återkallas för de ändamål som nämns ovan.

Återgå till början av sidan

Resa som inte är auktoriserad


Vad ska jag göra om min ESTA-ansökan avslogs?

Om du fortfarande vill resa trots att din ansökan avslogs måste du ansöka om ett icke-immigrantvisum. Du kan besöka https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html för mer information om hur du går tillväga för att ansöka om lämpligt visum. Lyckligtvis innebär ett avslag på en ESTA-ansökan i det här fallet inte att du automatiskt förlorar din rätt att ansöka om visum. Om din ESTA-ansökan inte godkänns kan ärendet inte tas upp i domstol för att omprövas.

Tillbaka till början av sidan

Är det möjligt att ansöka om ESTA igen om jag redan har fått avslag på en ESTA-ansökan?

Om din ansökan har avslagits är det högst osannolikt att den kommer att godkännas en andra gång om dina omständigheter inte har förändrats sedan datumet för den första ansökan. Resenärer som inte har kvalificerat sig för ESTA är inte kvalificerade att resa under Visa Waiver Program och måste därför ansöka om ett icke-immigrantvisum via sin närmaste amerikanska ambassad eller konsulat.

Det är viktigt att notera att en ny ansökan med annan eller falsk information i syfte att uppfylla kraven för ett resetillstånd permanent diskvalificerar resenären för godkännande att resa till USA enligt Visa Waiver-programmet.

Återgå till toppen av sidan

Mitt resetillstånd avslogs och jag skulle vilja veta varför? Hur kan jag gå tillväga för att göra detta?

Du kan göra en begäran om prövning online på DHS Travel Redress Inquiry programwebbplats. Eftersom ESTA-programmet har utformats på ett sådant sätt att endast personer som inte är kvalificerade för att resa enligt VWP, eller vars resa till USA skulle utgöra en säkerhetsrisk, inte får något resetillstånd, finns det dock inga garantier för att din begäran kommer att bifallas.

Ambassader och konsulat kan inte ge dig någon information eller lösa problem som rör ditt nekade resetillstånd.

Återgå till början av sidan

Är det möjligt att få en akut visumtid på en amerikansk ambassad eller ett konsulat om resenärens ansökan om resetillstånd har avslagits, men resenären måste resa omedelbart?

Det går helt enkelt inte att garantera att det går att få tid nästa dag. Därför är det absolut nödvändigt att ansöka om ett ESTA-godkännande i god tid. Det rekommenderade minimumet är 72 timmar före avresan, men för att vara på den säkra sidan bör sökande ansöka veckor eller månader i förväg. Du kan få mer information om visumprocessen på ditt närmaste konsulat eller på https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html.

Tillbaka till början av sidan

Vad ska jag göra om min grupp är låst och jag inte kan använda grupp-ID:t för att komma åt min ansökan?

Du kan navigera till sidan Hämta ansökan där du hittar en knapp för att hämta en ansökan. Du kan använda det här alternativet för att komma åt en enskild ansökan även om gruppen är låst.

Återgå till toppen av sidan

Ansök om ESTA

ESTA krävs för turism, affärsresor eller genomresor (transit) under högst 90 dagar.. Underlåtenhet att erhålla ett ESTA kan leda till avslag av inresa vid gränsen och höga böter. Det rekommenderas att ansöka så snart som möjligt.

Ansök om ESTA