Kontrollera ESTA-status
ESTA nyheter, information och hjälp.

ESTA-krav

Det finns ett antal ESTA-krav som sökande måste uppfylla för att få sina ansökningar om resetillstånd godkända. Många av ESTA-kraven överensstämmer med de som infördes 1988 i Visa Waiver-programmet. Denna sida uppdateras kontinuerligt för att återspegla de senaste ändringarna i de regler som fastställts av Department of Homeland Security (DHS).

Krav för medborgarskap

Du måste ha ett pass från något av följande länder 41: Andorra, Australien, Belgien, Brunei, Chile, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Malta, San Marino, Schweiz, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sydkorea, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Taiwan, Tyskland, Österrike, Ungern.

Krav för pass

Elektroniskt chip

Du måste ha ett elektroniskt pass med chip (chipet innehåller passinnehavarens biometriska data). Från och med den 1 april 2016 måste alla passagerare som reser till USA med ESTA-programmet ha ett e-pass med ett elektroniskt chip, som på bilden. OBS: du kan inte ansöka om ESTA om det pass du kommer att använda för att besöka USA inte har ett elektroniskt chip. Om det inte går att fastställa att ditt pass har ett elektroniskt chip kan du nekas ombordstigning på inkommande amerikanska flygplan.

Maskinläsbar zon

Du måste ha ett pass som också innehåller en maskinläsbar sektion på den biografiska sidan.

Giltighet

Ditt pass måste vara giltigt när du ansöker om ESTA och när du reser till USA. Om ditt ESTA-godkännande går ut medan du är i USA behöver du inte ansöka om ett nytt ESTA, men se till att du inte stannar i landet i sammanlagt 90 dagar under ditt besök. Du kan inte förnya en ESTA-ansökan när du befinner dig i USA. Om ditt ESTA går ut måste du lämna landet inom 90 dagar från det att ditt pass stämplades vid den senaste amerikanska gränsövergången. Besökare som vill stanna i USA i mer än 90 dagar måste skaffa ett visum genom att besöka närmaste amerikanska ambassad eller konsulat och ansöka om lämpligt visum baserat på deras resesyfte.


Elektroniskt chip i pass

Digitalt fotografi på pass

Maskinläsbar kod på passet

Krav för resor

  • Ditt besök i USA är kortare än 90 dagar.
  • Turism: ditt besök i USA är för turism, semester, besök hos vänner eller familj samt för att få medicinsk behandling.
  • Affärer: Du besöker USA för att rådgöra med affärspartners eller förhandla kontrakt med potentiella kunder.
  • Professionella evenemang: du ska delta i en vetenskaplig, utbildningsmässig, professionell eller affärsmässig kongress eller konferens i USA eller delta i kortvarig obetald utbildning. Du får inte ta emot betalning för att delta i dessa evenemang, med undantag för ersättning för utgifter som betalats under ditt besök.
  • Sociala evenemang: Du besöker USA för att delta i sociala evenemang, t.ex. sådana som anordnas av en broderskaps-, social- eller serviceorganisation. Deltagande i amatörmusik, sport eller liknande evenemang eller tävlingar är också tillåtet om besökarna inte tar emot några gåvor eller utmärkelser som kan utgöra en form av betalning.
  • Rekreation: ditt besök i USA är för en kort rekreationskurs, till exempel en stickkurs, även om det inte är tillåtet att delta i kurser som ger meritpoäng för en examen.

Krav för ansökan

  • Du måste ansöka om ESTA online.
  • Du måste ansöka om ditt ESTA innan du reser till USA. Du kommer att få svar inom några minuter efter ansökan, men för en liten andel av de sökande kan 72 timmar krävas för ytterligare behandling.

Andra krav

VWP-resenärer som anländer till USA via land, flyg eller båt måste ha en returbiljett till sitt hemland eller en vidare biljett till en annan icke-amerikansk destination. Om du reser med en elektronisk biljett måste du ha med dig en kopia av resplanen som du kan visa upp för den amerikanska immigrationsmyndigheten i inresehamnen.

Icke-VWP-berättigade resenärer som reser in i USA landvägen från Kanada eller Mexiko måste ha med sig ett ifyllt digitalt formulär I-94.

Om du transiterar genom USA till en destination i Kanada, Mexiko eller de angränsande öarna får du resa in i USA igen på återresan med vilket transportmedel som helst, så länge det totala besöket, inklusive både transitperioder och tid i Kanada, Mexiko eller de angränsande öarna, inte överstiger 90 dagar.

Vid transitering till en destination utanför Kanada, Mexiko eller de angränsande öarna måste återresan ske med ett deltagande transportföretag, men behöver inte ske inom 90 dagar, eftersom du då måste lämna in en ny ansökan om inresa.


Visumansökan

Om du inte uppfyller alla ovanstående krav måste du ansöka om visum.

Om du vill stanna längre än 90 dagar i USA, eller vill studera för college- eller universitetspoäng, få anställning, arbeta som medlem av den utländska pressen, radio, film, journalister eller andra informationsmedier, eller bli permanent bosatt i USA, måste du ansöka om lämpligt visum eftersom ditt resesyfte inte faller under riktlinjerna för Visa Waiver Program.


Avslag på ESTA-ansökan

Om du har fått avslag på din ESTA-ansökan måste du ansöka om visum om du vill resa in i USA.


Korrigering av ESTA-fel

Om du har gjort ett misstag i ESTA-ansökan måste du skicka ett e-postmeddelande till U.S. Customs and Border Protection (CBP) för att få ändringen korrigerad i din ESTA-ansökan. Besök CBP för mer information:

https://help.cbp.gov/s/article/Article-ContactUs?language=en_US


ESTA som inte uppfyller kraven

Utländska medborgare med mindre trafikförseelser, men utan arrestering och/eller fällande dom, bör först ansöka om ett ESTA för att kunna resa via VWP, förutsatt att alla andra krav är uppfyllda. Medborgare i länder som omfattas av Visa Waiver-programmet och som vill resa till USA är inte berättigade till ESTA om de uppfyller något av följande kriterier:

[1] Kriminellt eller juridiskt förflutet med tidigare allvarliga eller våldsamma incidenter

Brottshistorik omfattar arresteringar och fällande domar för våldsbrott, bedrägerier eller narkotikabrott. Det kan också handla om inblandning i organisationer som USA anser vara terroristgrupper eller våldsamma grupper som begår brott mot mänskligheten. Om du har ett tidigare brottsligt förflutet kommer det sannolikt att påverka resultatet av din ESTA-ansökan.

[2] Tidigare brott mot immigrationslagar i USA eller andra länder

Resenärer som stannar för länge i USA kommer att få det svårare att komma in igen om de ansöker om ett ESTA eller visum igen. Detta inkluderar personer som stannat för länge i USA och som tidigare stannat för länge i USA vid en tidigare resa. Personer som tidigare har utvisats till USA kommer med stor sannolikhet inte att vara berättigade till ESTA.

[3] Tidigare avslag på ansökan om visum till USA

Om du har nekats inresa till USA eller har nekats ett amerikanskt visum genom en tidigare ESTA-ansökan eller annan ansökan om ett amerikanskt visum, kommer du sannolikt inte att vara berättigad till ESTA-godkännande.

[4] Lider av smittsamma sjukdomar

Om du har en smittsam sjukdom kan det bli svårt för dig att få visum eller visumundantag till USA. Sådana smittsamma sjukdomar kan vara kolera, difteri, tuberkulos, pest, smittkoppor, gula febern och andra. Om du smittas av en smittsam sjukdom bör du uppsöka läkare för behandling innan du ansöker om ett ESTA.

[5] Brist på starka band till ditt hemland

Om du inte kan visa tillräckliga bevis på att du har starka band till ditt hemland kan det bli svårt för dig att få visum till USA. Detta kan vara i form av kontoutdrag, investeringar, anställning/arbetsavtal, hypotekslån eller annan personlig egendom.

[6] Ekonomisk instabilitet

Du måste kunna tillhandahålla tillräckliga bevis för att du kan försörja dig ekonomiskt under din vistelse i USA, baserat på det område där du kommer att besöka. Om du inte är i ett starkt ekonomiskt läge vid tidpunkten för din resa till Amerika kan du behöva visa att din resa kommer att finansieras av någon annan.

[7] Använda ESTA för att söka arbete i USA

Om du verkligen vill ha en anställning i USA bör du försöka få sponsring från en amerikansk arbetsgivare som kan lämna in en ansökan för din räkning. Att resa till USA i syfte att arbeta utan förhandstillstånd är olagligt och kommer att leda till utvisning och eventuellt ett livslångt förbud mot att återvända till USA.

[8] Tidigare resehistorik väcker oro för säkerheten

Om din resehistorik omfattar länder eller regioner som finns med på det amerikanska utrikesdepartementets lista över orosområden, t.ex. Algeriet, Burma, Folkrepubliken Kina, Kuba, Eritrea, Iran, Demokratiska folkrepubliken Korea, Nicaragua, Pakistan, Ryssland, Saudiarabien, Tadzjikistan och Turkmenistan. Om så är fallet kan du få svårt att få inresetillstånd till USA. Under de senaste åren har USA också granskat resenärer som har besökt länder som Kuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien eller Jemen på eller efter den 1 mars 2011.

[9] Din anställnings-, studie- eller militärhistoria väcker inte misstankar

Var du arbetar, studerar eller har gjort militärtjänst används för att avgöra om du är en sökande som kan behöva genomgå ytterligare kontroller under din intervju på ambassaden eller när du passerar den amerikanska tullen.

[10] Ditt namn finns på en säkerhetsrelaterad bevakningslista

Om din familj finns med på någon amerikansk bevakningslista för brott eller terroristbrott kan du komma att ställas inför ytterligare frågor i samband med ditt ambassadbesök, liksom vid den amerikanska gränsen.

[11] Dubbelt medborgarskap för ett land på en bevakningslista

Om du har dubbelt medborgarskap och dessutom är medborgare i ett VWP-land kan du inte vara berättigad till ESTA om ditt andra medborgarskap är i ett av följande länder: Iran, Irak, Nordkorea, Sudan eller Syrien.

Ansök om ESTA

ESTA krävs för turism, affärsresor eller genomresor (transit) under högst 90 dagar. Underlåtenhet att erhålla ett ESTA kan leda till avslag av inresa vid gränsen och höga böter. Det rekommenderas att ansöka så snart som möjligt.

Ansök om ESTA