Kontrollera ESTA-status
ESTA nyheter, information och hjälp.

ESTA-krav

Det finns några ESTA-krav som sökande måste uppfylla för att deras ansökningar om resetillstånd ska godkännas. Många av ESTA-kraven är i enlighet med de som infördes i  programmet för viseringsundantag 1988. Denna sida uppdateras fortlöpande för att återspegla de senaste ändringarna i bestämmelserna som införts av departementet för inrikes säkerhet (Department of Homeland Security) (DHS). 

Passkrav

 • Du måste ha ett pass från ett av följande länder: Andorra, Australien, Belgien, Brunei, Chile, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Malta, San Marino, Schweiz, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sydkorea, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Taiwan, Tyskland, Österrike, Ungern.
 • Du måste ha ett pass som innehåller en maskinläsbar sektion på sidan med personuppgifter
 • Ditt pass måste vara giltigt vid tidpunkten när du ansöker om ESTA och vid tidpunkten för din avresa till USA. Om ditt ESTA-godkännande löper ut när du är i USA behöver du inte ansöka om ett nytt ESTA men säkerställ att du inte stannar i landet totalt 90 dagar under ditt besök. Du kan inte förnya en ESTA-ansökan när du är i USA. Om din ESTA löper ut måste du lämna landet inom 90 dagar efter att ditt pass stämplats vid den senaste gränsövergången till USA. Besökare som vill stanna i USA längre än 90 dagar måste erhålla ett visum genom att besöka närmaste amerikanska  ambassad eller konsulat och ansöka om rätt visum baserat på deras syfte med resan.
 • Du måste ha ett elektroniskt pass med ett chipp (chippet innehåller passinnehavarens biometriska uppgifter). Från den 1 april 2016, måste alla passagerare som reser till USA med ESTA-programmet har ett e-pass med ett elektroniskt chipp som visas på bilden. OBS! Du kommer inte att ha rätt att ansöka om ett ESTA om passet du använder för att besöka USA inte har ett elektroniskt chipp. Om det inte kan bekräftas att ditt pass har ett elektroniskt chipp, kan du nekas att gå ombord på ett flygplan till USA.

Elektronisk chipp i pass

Digitalt fotografi i pass

Maskinläsbar kod i pass


Resekrav

 • Ditt besök till USA ska vara kortare än 90 dagar.
 • Turism: ditt besök till USA är för turismändamål, semester, för att besöka vänner eller familj samt för att få medicinsk behandling.
 • Affärsändamål: ditt besök till USA är för att konsultera affärspartners eller förhandla ett kontrakt med potentiella kunder.
 • Professionella evenemang: du ska närvara vid ett vetenskaps-, utbildnings-, affärs- eller yrkeskonvent eller -konferens i USA eller närvara vid en kort obetald utbildning.  Du får inte motta betalning för att närvara vid dessa evenemang utom när det gäller ersättning av utgifter som betalas under ditt besök.   
 • Sociala evenemang: ditt besök i USA är för att delta i sociala evenemang t.ex. sådana som anordnas av en systerorganisation, social organisation eller serviceorganisation.  Även deltagande i musikal- eller sportevenemang eller liknande evenemang eller tävlingar på amatörnivå är tillåtna om besökare inte mottar gåvor eller priser som kan utgöra en form av betalning.
 • Rekreation: ditt besök till USA är för en kort kurs i rekreationssyfte som t.ex. en stickningskurs även om deltagande i kurser som ger poäng mot en examen inte är tillåtet.

Ansökningskrav

 • Du måste ansöka om ditt ESTA online.
 • Du måste ansöka om ditt ESTA innan din avresa till USA.  Du kommer att få svar inom några minuter efter du har ansökt, även om det för en liten procentuell andel av sökande kan ta 72 timmar för ytterligare behandling.

Andra krav

 • Anlända luft- eller sjövägen: Resenärer som anländer till USA luft- eller sjövägen måste ha en returbiljett till sitt hemland eller en biljett för fortsatt resa till en annan destination utanför USA.   Om du reser med en elektronisk biljett, måste en kopia av resvägen visas upp för USA:s immigrationsverk vid tullhamnen.
 • Anlända landvägen: Utländska medborgare som reser in i USA landvägen från Kanada eller Mexiko måste inneha ett ifyllt I-94W-formulär.  I-94W tillhandahålls vanligtvis av CBP-myndigheter vid USA:s tullhamnar.
 • *Vid genomresa från USA till en destination i Kanada, Mexiko eller de närliggande öarna, kan du resa in i USA igen på återresan med valfritt transportsätt så länge som det totala besöket, inklusive båda tidsperioderna som tillbringats i transit och i Kanada, Mexiko eller de närliggande öarna, inte överskrider 90 dagar.
 • *Vid genomresa till en destination utanför Kanada, Mexiko eller de närliggande öarna, måste återresan vara på ett deltagande transportföretag, men behöver inte vara inom 90 dagar, eftersom du måste göra en ny inreseansökan. 

Visumsökande

Om du inte uppfyller alla de ovanstående kraven måste du ansöka om ett visum.  Gå till https://usa-visas.com för mer information.

Om du vill stanna längre än 90 dagar i USA eller vill studera för att få poäng på högskola eller universitet, erhålla anställning, arbeta som medlem av utländsk press, radio, film, journalister eller andra informationsmedier eller få permanent uppehållstillstånd i USA, måste du ansöka om lämpligt visum eftersom ditt syfte med resan inte faller inom riktlinjerna för programmet för viseringsundantag.


Avslag på ESTA-ansökan

Om din ESTA-ansökan har avslagits måste du ansöka om ett visum om du vill resa till USA. 


Korrigera ESTA-fel

Om du gjort ett misstag i ESTA-ansökan, måste du skicka ett e-postmeddelande till USA:s  tull- och gränsbevakningsmyndighet (Customs and Border Protection) (CBP) för att göra ändringen i din ESTA-ansökan. Gå till CBP för mer information:

https://help.cbp.gov/s/article/Article-ContactUs?language=en_US


Fall som inte berättigar ESTA

Utländska medborgare med mindre trafikförseelser, men utan en arrestering och/eller dom, ska först ansöka om en ESTA för att resa via VWP, förutsatt att alla andra krav är uppfyllda.

För utländska medborgare som finns med i belastningsregistret, kan vi tyvärr inte kommentera deras personliga omständigheter eller behörighet, men alla utländska medborgare rekommenderas att ansöka om en ESTA innan de försöker ansöka om ett visum.  Utländska medborgare från länder som är med i programmet för viseringsundantag som vill resa till USA är inte behöriga om de uppfyller något av följande kriterier:

 • har arresterats,
 • finns med i belastningsregistret,
 • har vissa smittsamma sjukdomar,
 • har nekats inresa till USA,
 • har deporterats från USA,
 • har tidigare stannat kvar i landet längre än deras visum eller viseringsundantag tillät,
 • har varit i Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien eller Jemen den 1 mars eller efter den 1 mars 2011,
 • har dubbla medborgarskap som en medborgare i ett VWP-land och Iran, Irak, Nordkorea, Sudan eller Syrien.

Ansök om ESTA

ESTA krävs för turism, affärsresor eller genomresor (transit) under högst 90 dagar. Underlåtenhet att erhålla ett ESTA kan leda till avslag av inresa vid gränsen och höga böter. Det rekommenderas att ansöka så snart som möjligt.

Ansök om ESTA