Kontrollera ESTA-status
ESTA nyheter, information och hjälp.

Programmet för viseringsundantag

Vad är programmet för viseringsundantag?

Det finns 41 länder som deltar i Visa Waiver Program (VWP). Programmet gör det möjligt för medborgare från de deltagande länderna att resa till, resa in i och passera genom USA som icke-immigranter för både affärs- och fritidsändamål. Besöken är begränsade till 90 dagar och det finns inget behov av att få ett ytterligare visum om personen reser enligt VWP. Personersom reser inom ramen för VWP måste avstå från rätten till omprövning eller överklagande när de lämnar in sin ESTA-ansökan.

När skapades programmet för viseringsundantag?

Visa Waiver-programmet (VWP) skapades av den amerikanska kongressen 1986. Målet med programmet var att möjliggöra för ett större antal kortvariga turist- och affärsresenärer samt att minska bördan för det amerikanska utrikesdepartementets lokala resurser när det gäller att behandla turistvisumansökningar. Under årens lopp har programmet utvecklats till att omfatta fler medlemsländer och fler reserestriktioner. På den här sidan finns information om VWP:s kriterier för att ta emot nya medlemsländer, medlemshistorik, framtida medlemsutsikter samt en översikt över ESTA, det elektroniska resetillstånd som gör det möjligt för medborgare i ett VWP-land att besöka USA utan visum.

Vad kvalificerar ett potentiellt land för att gå med i Visa Waiver-programmet?

  • Länder som kan betraktas som en suverän stat
  • Länder med ett högt index för mänsklig utveckling (HDI)
  • Länder som delar säkerhetsdata med USA
  • Länder som anses ha höginkomstekonomier
  • Länder med en låg nivå av passbedrägerier och länder som spårar förlorade eller stulna pass
  • Länder med strikta krav på passäkerhet genom användning av biometriska elektroniska pass
  • Länder med ett lågt antal medborgare som stannar för länge på sina visum och ett lågt antal personer som bryter mot immigrationslagstiftningen
  • Länder med låg andel avslag på ansökningar om icke-immigrantvisum, särskilt under 3 % enligt avsnitt 217 (c)(2)(A).
  • Länder som har etablerat trovärdiga organisationer för terrorismbekämpning, brottsbekämpning, gränskontroll och andra säkerhetsfokuserade organisationer som försöker begränsa inhemsk brottslighet och terrorism.

Länder som för närvarande deltar i programmet för viseringsundantag

Land eller länder Datum för tillträde till VWP
Storbritannien, Japan 1988
Frankrike, Italien, Nederländerna, Sverige, Schweiz, Västtyskland (senare Tyskland 1990) 1989
Andorra, Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Island, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nya Zeeland, Norge, San Marino, Spanien 1991
Brunei 1993
Irland 1995
Australien 1995 1996
Slovenien 1997
Portugal, Singapore 1999
Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Slovakien, Sydkorea 2008
Grekland 2010
Taiwan 2012
Chile 2014
Polen 2019
Kroatien 2021
Israel 2023

Länder som tagits bort från programmet för viseringsundantag

Land Datum för tillträde till VWP Datum för utträde ur VWP
Argentina 1996 2002
Uruguay 1999 2003

Länder som granskas för att delta i programmet för viseringsundantag

Land: Argentina
Argentina, Brasilien, Bulgarien, Cypern, Rumänien, Turkiet, Uruguay

Vad kvalificerar en sökande att resa in i USA enligt programmet för viseringsundantag?

Alla personer som är medborgare eller har ett pass från ett av de deltagande länderna kan ansöka om inresa enligt VWP. Nedan följer en lista över faktorer som avgör om en resenär är behörig:

 • Du reser in i USA som icke-immigrant, för högst 90 dagar i antingen affärs- eller rekreationssyfte.
 • Du har ett giltigt VWP-pass som utfärdats till dig av ett deltagande land.
 • Du utgör inget potentiellt hot mot välfärden, hälsan eller säkerheten i USA eller någon av dess medborgare.
 • Du är innehavare av en retur- eller vidarebiljett till en destination utanför USA. Resenären bör ha planer på att återvända hem och resan bör inte avslutas på en plats i närheten av USA eller angränsande öar. Om resenären är bosatt i något av dessa områden är det dock tillåtet.
 • Du kan tillhandahålla personlig information och bevis som personligen identifierar dig som VWP-berättigad resenär, till exempel ditt pass, fingeravtryck och ansiktsbilder.
 • Du har uppfyllt alla krav för eventuella tidigare inresor inom ramen för VWP.
 • Du avstår från alla rättigheter att granska eller överklaga ett beslut om din ESTA-ansökan.
 • Tjänstemannen vid USA:s tull- och gränsskydd (CBP) fattar det slutgiltiga beslutet vid inresestället.

Vad behöver medborgare i VWP-länder göra när de besöker USA?

Medborgare i VWP-länder behöver ett godkänt ESTA, eller Electronic System for Travel Authorization, för att besöka USA för kortvarig turism, affärer, transitering eller medicinska ändamål. ESTA skapades för att elektroniskt behandla ansökningar om resetillstånd online för medborgare i VWP-länder. Genom att skicka in en onlineansökan kan USA:s Department of Homeland Security (DHS) förhandsgranska resenärer mot terroristlistor och no-fly-listor medan en ansökan fortfarande är aktiv i systemet. Resenärer måste uppfylla alla nödvändiga ESTA-krav för att deras ansökan ska godkännas.

När bör jag välja ett visum för att resa till USA?

 • Om din vistelse i USA kommer att överstiga 90 dagar och inte uppfyller kraven för inresa till USA enligt VWP genom att ditt besök inte är för kortvariga rekreations- eller affärsändamål.
 • Om det flygbolag som du använder för att resa till USA inte är anslutet till VWP.
 • Om du är övertygad om att du inte är kvalificerad att resa in i USA enligt VWP som en direkt följd av Immigration and Nationality Act § 212(a).

Finns det några nackdelar med att använda VWP?

Eftersom du avstår från din rätt till omprövning och överklagande enligt VWP ska följande villkor noteras:

 • Du har ingen rätt att överklaga ett beslut om huruvida du kan tas emot i USA om du nekas inresa. Det innebär att du kan resa till USA och ändå inte få resa in, men du har ingen rätt att bestrida att du nekats inresa.
 • Du har ingen rätt att granska eller överklaga din avvisning från USA, om du bryter mot villkoren för att resa inom ramen för VWP. Detta gäller inte för personer som rest in i USA som asylsökande.

Din status som icke-immigrant är oföränderlig när du väl har beviljats inresa till USA inom ramen för Visa Waiver-programmet.

Vad händer om CBP-tjänstemannen inte tillåter mig att resa in i USA inom ramen för VWP?

Om du nekas inresa till USA av en CBP-tjänsteman måste du återvända till ditt hemland eller ett tredje land, om du har en returbiljett till destinationen.

Är ESTA samma sak som ett elektroniskt visum?

Nej, de är olika eftersom visumkraven för B1- och B2-visum kräver en intervju på en amerikansk ambassad eller ett amerikanskt konsulat i det land där den sökande är medborgare eller bosatt. ESTA kräver inte lika mycket information före resan, medan visumansökan kräver mer personlig information, resehistorik, bakgrunds- och säkerhetsfrågor samt information om den sökandes resplaner. Deltagare i Visa Waiver-programmet behöver inte svara på dessa frågor när de ansöker om resetillstånd.

Viktiga överväganden om ESTA

 • Ett ESTA är inte ett visum, det är ett visumundantag.
 • ESTA krävs om du anländer landvägen, med flyg eller kryssningsfartyg
 • Ett godkänt ESTA garanterar inte inresa eftersom det görs kontinuerliga kontroller av den sökandes behörighet efter att ESTA har beviljats.
 • Endast passinnehavare från berättigade länder kan ansöka.
 • ESTA kan användas för turism, affärer, transitering, medicinska och andra ändamål under en period på 90 dagar. ESTA gör det möjligt för resenärer att göra affärer och turista utan att ansöka om visum. ESTA är giltigt för inresa i alla USA:s 50 delstater samt i USA:s territorier som Puerto Rico och Amerikanska Jungfruöarna i Karibien.
 • Resenärer som vill ansöka om ett ESTA bör sträva efter att skicka in sin ansökan online 72 timmar före avresan till USA. En resenär måste ha sitt ESTA innan han eller hon går ombord på sitt fordon, flyg eller fartyg till USA.
 • Efter godkännande är ett ESTA giltigt i två år eller till det datum då passet löper ut, beroende på vilket datum som infaller först.
 • ESTA-sökande som nekas ESTA kan fortfarande vara berättigade att ansöka om ett B2 turistvisum eller B1 affärsvisum för att besöka USA.
 • Barn och spädbarn måste ansöka om ett ESTA och måste få sina ESTA-ansökningar godkända för att få resa till USA.
 • Personer som har rest till Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien eller Jemen den 1 mars 2011 eller senare eller de som är nuvarande eller tidigare dubbla medborgare i Iran, Irak, Nordkorea, Sudan eller Syrien kanske inte längre är berättigade till ESTA och bör överväga att ansöka om ett visum för att besöka USA om deras ESTA avslås.

För mer information om kraven för att ansöka om ESTA, besök följande sida: Krav för ESTA

Referenser

[1] "Program för viseringsundantag". USA:s utrikesdepartement. Hämtad 2017-05-16. https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visa-waiver-program.html

[2] "TRAVEL ADVISORY; Accord Allows Trips to Japan Without a Visa". The New York Times. 30 oktober 1988. Hämtad 2017-05-16. https://www.nytimes.com/1988/10/30/travel/travel-advisory-accord-allows-trips-to-japan-without-a-visa.html

[3] "Förenta staternas allmänna revisionsbyrå: Implications of Eliminating the Visa Waiver Program" (PDF). Hämtad 2017-05-16. http://www.gao.gov/new.items/d0338.pdf

[4] "Programmet för viseringsundantag". Americanlaw.com. Hämtad 2017-05-16. http://www.americanlaw.com/vwpp.html