Kontrollera ESTA-status
ESTA nyheter, information och hjälp.

ESTA för estniska medborgare

ESTA för estniska medborgare

Behörighet för ESTA

Valid Estniska medborgare kan ansöka om ett ESTA
Valid Estland gick med i programmet för viseringsundantag 2008
Valid Estland är en aktiv medlem av Visa Waiver-programmet

Andra krav för ESTA

➤ ESTA är förbesök på mindre än 90 dagar
➤ Resenärer som anländer landvägen, med flyg eller båt behöver ett ESTA
Giltigt elektroniskt och maskinläsbart pass krävs
➤ ESTA är för turism-, affärs-, transit-, medicinska eller transitändamål
En separat ESTA-ansökankrävs för varje spädbarn, barn, tonåring eller vuxen resenär


Senast uppdaterad 1 februari 2023

Kan estniska medborgare ansöka om ett ESTA?

Estniska medborgare kan ansöka om ett ESTA (Electronic System for Travel Authorization) visumundantag för att resa till USA. ESTA tillåter medborgare i Estland att besöka USA för turism, affärer, transitering, medicinska ändamål och kortare studier utan visum i upp till 90 dagar per besök. Estland upptogs i programmet för viseringsundantag 1996. Säkerhetsåtgärder, avsedda att hantera terroristhot, har dock gjort det nödvändigt att förhandsgranska resenärer innan de anländer till USA.

ESTA inrättades 2009 i syfte att effektivisera handläggningen av ansökningar om viseringsundantag och ge amerikanska tull- och gränsskyddsmyndigheter samt Department of Homeland Security (DHS) möjlighet att förhandsgranska resenärer mot ett flertal databaser med no-fly-, brotts- och terroristlistor. Sedan 2009 måste därför estniska medborgare ha en godkänd ESTA-ansökan för att få resa in i USA.

Kan en estnisk medborgare stanna längre än 90 dagar?

Alla estniska medborgare som vill resa in i USA i mer än 90 dagar, eller för andra ändamål än de som tillåts enligt ESTA-programmet, måste ansöka om ett annat visum. Mer information finns på det amerikanska utrikesdepartementets hemsida där man kan använda det kostnadsfria"Visa Wizard tool".

Kan en estnisk medborgare förlänga sitt ESTA efter 90 dagar?

När du har beviljats inresa till USA inom ramen för Visa Waiver-programmet har du inte rätt att förlänga din vistelse utöver den första 90-dagarsperioden. Du måste därför lämna USA inom denna 90-dagarsperiod. För mer information om hur du förlänger din vistelse kan du besöka USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) webbplats.

Kan en estnisk medborgare ändra sin status efter inresan i USA?

Efter att du har rest in i USA inom ramen för Visa Waiver-programmet får du inte ändra din status i USA. För mer information besök sidan Change My Nonimmigrant Status på U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) hemsida.

När bör en estnisk medborgare ansöka om ESTA?

Vi rekommenderar att estniska medborgare fyller i sin ESTA-ansökan 72 timmar före avresedatum. Fullständig information finns på ESTA-kraven eller ESTA FAQ-sidan. Vi rekommenderar att du läser igenom dessa sidor innan du påbörjar en ESTA-ansökan för att undvika förseningar eller risken att ESTA-ansökan avslås.

Det är ett krav att vara fullständig estnisk medborgare innan man ansöker om ett ESTA för USA, så resenärer som har ett pass eller resedokument med en annan status måste ansöka om ett fullständigt besöksvisum för USA, och inte ett ESTA.

Hur lång tid tar det att få ett ESTA?

Estniska medborgare kan förvänta sig att deras ESTA-ansökan normalt behandlas och godkänns inom 30 minuter, och tillståndet skickas via e-post i form av ett PDF-dokument. Man behöver inte skriva ut eller visa upp några dokument på flygplatsen, eftersom ESTA lagras elektroniskt mot passet i det amerikanska immigrationssystemet.

Vad händer om jag nekas ett ESTA?

Om en estnisk medborgare nekas eller inte är berättigad till ESTA, eller vill besöka USA i mer än 90 dagar eller för andra reseändamål än de som tillåts enligt ESTA, måste den estniska passinnehavaren ansöka om relevant amerikanskt visum.

Estniska medborgare måste ansöka om ESTA online. Ett ESTA krävs innan ombordstigning på land-, luft- eller sjöfartyg till USA och bör sökas minst 72 timmar före avresa. Ett giltigt, ej utgånget elektroniskt pass måste användas för ESTA-ansökan. Sökande kan granska de detaljerade ESTA-kraven samt besöka ESTA FAQ för mer information innan de påbörjar sin ESTA-ansökan.

En godkänd ESTA-ansökan ger inte en estnisk medborgare samma rättigheter som en amerikansk viseringsinnehavare. En amerikansk visumansökare måste fylla i ett mer omfattande ansökningsformulär, kallat DS-160, och delta i en intervju på ett amerikanskt konsulat eller ambassad. Dessutom, beroende på typ av visum, kan sökande behöva förbereda ytterligare dokument för att bevisa äktheten i sina amerikanska resplaner och syften innan de kommer in i landet.

Måste jag ta med en utskriven version av mitt resetillstånd för att visa upp på flygplatsen?

Du behöver inte skriva ut ditt resetillstånd eftersom systemet är helt elektroniskt och ditt land-, sjö- eller flygbolag kommer att kunna hämta information om din ESTA-status från DHS. Det kan vara en bra idé att skriva ut papperet för att ha en bekräftelse till hands och registrera ditt ansökningsnummer.

Hur privat är ESTA:s webbplats?

ESTA:s webbplats följer de bestämmelser som anges i United States Privacy Act. Det är också den amerikanska regeringen som är värd för och driver webbplatsen och de har implementerat teknik för att garantera säkerheten för data och annan viktig information på webbplatsen. Du kan granska DHS:s nuvarande åtgärder för dataintegritet här.

Vad måste min dator ha för att jag ska kunna skicka in en ansökan via ESTA-plattformen?

Minimikravet är en webbläsare med stöd för 128-bitars kryptering. Webbläsaren ska vara uppdaterad till den senaste versionen med JavaScript aktiverat och inställd på att acceptera cookies. Alla större webbläsare stöds, men om du upplever problem bör du kontrollera minimikraven ovan. Om du fortfarande upplever problem kan du prova att använda en annan webbläsare.

Under vilka omständigheter skulle jag behöva ansöka om ESTA igen?

Här är de möjliga scenarier som kan kräva ett nytt resetillstånd:

 • Du genomgår en namnändring
 • Du har fått ett nytt pass, oavsett anledning.
 • Du genomgår ett könsbyte
 • Ditt medborgarskapsland ändras
 • Om dina omständigheter har förändrats och det direkt påverkar giltigheten av några av de frågor som du har besvarat i din tidigare ansökan.
 • Ditt nuvarande resetillstånd har löpt ut på grund av att tvåårsperioden har löpt ut eller att ditt pass har löpt ut. (Observera att även om det finns en tvåårsperiod på varje godkänd ansökan, om ditt pass löper ut inom dessa två år, kommer ditt resetillstånd automatiskt att löpa ut också).

Jag är innehavare av ett giltigt, godkänt resetillstånd. Det går dock ut under min vistelse och innan jag lämnar USA. Måste jag ansöka om ett nytt innan jag åker till USA?

Det är inte nödvändigt att ansöka på nytt, eftersom ett godkänt ESTA endast krävs vid ankomsten till USA.

Jag har dubbelt medborgarskap och mitt icke-VWP-pass har gått ut. Vilket pass ska jag använda?

Du måste ange den senaste informationen för alla dina pass och medborgarskap. Du kan dock använda vilket VWP-berättigat pass du vill för din ESTA-ansökan.

Kan jag lämna ett obligatoriskt fält tomt och kommer min ansökan att avslås om jag gör det?

Sökande uppmanas att fylla i alla obligatoriska fält på blanketten. Felaktig information leder inte nödvändigtvis till att ansökan avslås, men kan leda till ytterligare handläggningstid innan ett beslut kan fattas.

Varför är mina arbetsgivaruppgifter relevanta?

Dina anställningsuppgifter hjälper dig att fastställa att du inte planerar att resa in i USA som invandrare. Din status för resetillstånd är fortfarande endast inom en icke-immigrant kapacitet och som individ måste du visa din avsikt att återvända till ditt ursprungsland.

Rådgivning för ESTA-ansökan
 • Ansökningar bör lämnas in minst 72 timmar före avresa till USA.
 • ESTA-ansökningar som nekas kan fortfarande ansöka om ett B2 turistvisum eller B1 affärsvisum
 • Ett godkänt ESTA kan återkallas när som helst och garanterar inte inresa till USA.

Läs mer om ESTA

Fördelar med ESTA
 • Kan användas för flera inresor
 • Online- eller mobilapplikation
 • Två års giltighetstid eller passets utgångsdatum, beroende på vilket som inträffar först
 • Beslut om ESTA-ansökningar lämnas vanligtvis omedelbart

Ansök om ESTA