Kontrollera ESTA-status
ESTA nyheter, information och hjälp.

Vilka är ESTA-frågorna?

Ändrat: aug 23, 2023  | Tags: ESTA ansökningsguide, ESTA formulär, ESTA ansökan, ESTA frågor

ESTA-ansökningsformuläret hanteras och administreras av Department of Homeland Security (DHS). Syftet med formuläret är att samla in en stor mängd information så att U.S. Customs and Border Protection (CBP ) kan dubbelkolla den sökandes uppgifter i många internationella databaser över terrorism, flygförbud och brott. DHS och CBP tar dock hänsyn till hur lång tid det tar att ansöka om ett ESTA, eftersom om ESTA-formuläret är för tidskrävande och besvärligt går syftet med online-resetillståndet förlorat eftersom det skulle innebära besvär för resenärerna och eventuellt avskräcka från turism till USA. ESTA-frågorna i formuläret återspeglar således önskan att begära en miniminivå av information som skulle ge gränsmyndigheterna förtroende för att en sökande inte skulle utgöra någon betydande risk för den allmänna säkerheten i USA.

What are the ESTA Questions?
Vilka är ESTA-frågorna?Syftet med ESTA-ansökningsformuläret

Kontroll av behörighet: ESTA utvärderar om resenärer från VWP-länder är berättigade att resa till USA utan visum. Det hjälper till att effektivisera processen för lågriskresenärer från dessa länder.

Säkerhet och trygghet: Ansökningsformuläret screenar resenärer innan de reser till USA. Denna tidiga screening gör det möjligt för amerikanska myndigheter att förhindra att personer som anses utgöra en säkerhetsrisk går ombord på flyg till USA.

Taitu med personer som stannar för länge: Genom att samla in uppgifter om resenärer kan USA bättre övervaka och genomdriva kravet på 90 dagars maximal vistelse för VWP-resenärer.

Lättare att resa: För resenärer från VWP-länder är det snabbare och bekvämare att få ett ESTA-godkännande än att ansöka om visum. Det underlättar turism- och affärsresor i upp till 90 dagar.

Insamling av uppgifter: ESTA samlar in uppgifter om resenärer som kan användas för olika ändamål, bland annat för att spåra resmönster, förstå trender inom turism och säkerställa efterlevnad av USA:s immigrationsregler.

Avgiftsinsamling: Det tillkommer en avgift i samband med ESTA-ansökan. En del av denna avgift går till att främja turismen till USA, medan en annan del stöder driftskostnaderna för ESTA-systemet.

Frågor om ESTA-formuläret

Följande tabell kan användas som referens för de frågor som ställs i varje avsnitt av ESTA-formuläret. Varje avsnitt diskuteras sedan under tabellen. Svaren på de frågor som anges nedan är alla obligatoriska, annars anges de som frivilliga där så är relevant (källa: https://www.cbp.gov/).

Avsnitt i ESTA-ansökan

Fält för ESTA-frågor

INFORMATION OM SÖKANDE/PASS

Efternamn, förnamn, kön, alias, födelsedatum, födelsestad, födelseland, passnummer, medborgarskapsland, nationellt identifikationsnummer, passets utfärdandedatum, passets utgångsdatum, passets utfärdandeland, har du någonsin fått ett pass eller nationellt identitetskort för resor utfärdat av något annat land? Om ja, ange utfärdande land, dokumenttyp, dokumentnummer och utgångsår.

ANNAT MEDBORGARSKAP/NATIONALITET

a) Har du någonsin fått ett pass eller nationellt identitetskort utfärdat för resor av något annat land? Om ja, ange utfärdande land, dokumenttyp (pass eller nationellt identitetskort), dokumentnummer och utgångsår.
b) Är du nu medborgare eller medborgare i något annat land? Om ja, ange det land där du är medborgare/medborgarskap och hur du förvärvade medborgarskapet/medborgarskapet från detta land.
c) Har du någonsin varit medborgare eller medborgare i något annat land? Om ja, ange det land där du är medborgare eller medborgare.

GE MEDLEMSKAP

Är du medlem i CBP:s Global Entry Program? Om ja, ange PASSID / medlemsnummer

FÖRÄLDRAR

Båda föräldrarna Familjenamn och tilltalsnamn (förnamn)

KONTAKTUPPGIFTER

Adressrad 1, Adressrad 2, Lägenhetsnummer, Stad, Delstat/Province/Region, Land, Telefontyp, Telefonnummer, E-postadress

SOCIALA MEDIER (VALFRITT)

Leverantör/plattform, identifierare för sociala medier

INFORMATION OM ANSTÄLLNING

Har du en nuvarande eller tidigare arbetsgivare? Om ja, ange jobbtitel, arbetsgivarens namn, adressrad 1, adressrad 2, stad, delstat/province/region, land, telefon

ANGE RESEINFORMATION

Sker din resa till USA i transit till ett annat land? Om ja, ange informationen i nästa avsnitt:

INFORMATION OM KONTAKTPUNKT I USA

Namn, adressrad 1, adressrad 2, lägenhetsnummer, stad, delstat, telefonnummer

ADRESS UNDER VISTELSEN I USA

Adressrad 1, Adressrad 2, Lägenhetsnummer, Stad, Delstat, Telefonnummer

KONTAKTUPPGIFTER VID NÖDSITUATIONER I ELLER UTANFÖR USA

Efternamn, förnamn, e-postadress, telefonnummer,

FRÅGOR OM BEHÖRIGHET

  1. Har du en fysisk eller psykisk störning, är du drogmissbrukare eller beroende, eller har du för närvarande någon av följande sjukdomar (smittsamma sjukdomar anges i enlighet med avsnitt 361(b) i Public Health Service Act): Kolera, difteri, smittsam tuberkulos, pest, smittkoppor, gula febern, virala hemorragiska febrar, inklusive Ebola, Lassa, Marburg, Krim-Kongo, allvarliga akuta luftvägssjukdomar som kan överföras till andra personer och sannolikt orsakar dödlighet.
  2. Har du någonsin arresterats eller dömts för ett brott som resulterat i allvarlig skada på egendom, eller allvarlig skada på en annan person eller myndighet?
  3. Har du någonsin brutit mot någon lag som rör innehav, användning eller distribution av olagliga droger?
  4. Har du för avsikt att delta i eller har du någonsin deltagit i terroristaktiviteter, spionage, sabotage eller folkmord?
  5. Har du någonsin begått bedrägeri eller gett en felaktig bild av dig själv eller andra för att få, eller hjälpa andra att få, visum eller inresa till USA?
  6. Söker du för närvarande anställning i USA eller har du tidigare varit anställd i USA utan föregående tillstånd från den amerikanska regeringen?
  7. Har du någonsin nekats ett amerikanskt visum som du ansökt om med ditt nuvarande eller tidigare pass, eller har du någonsin nekats inresa till USA eller dragit tillbaka din ansökan om inresa vid en amerikansk inresehamn?
  8. Har du någonsin vistats i USA längre än den inresetid som du beviljats av den amerikanska regeringen?
  9. Har du rest till eller befunnit dig i Kuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Somalia, Sudan, Syrien eller Jemen den 1 mars 2011 eller senare?

BETALNINGSINFORMATION

Fakturerande förnamn, efternamn, e-postadress, faktureringsadress, uppgifter om betalkort/kreditkort

INFORMATION OM SÖKANDE/PASS

I den första delen av formuläret efterfrågas grundläggande information om den sökande, inklusive fält som förnamn och efternamn. I detta avsnitt efterfrågas även information om den sökandes passuppgifter samt information om andra nationaliteter och eventuella relevanta dokument för den andra nationaliteten. Uppgifterna i din ESTA-ansökan måste stämma överens med uppgifterna i ditt pass. När du lämnar information i det här avsnittet ska du vara försiktig när du anger dina passuppgifter eftersom fel leder till att ditt ESTA blir ogiltigt. Andra vanliga fel är att sökande utelämnar sitt mellannamn i fältet för förnamn eller att sökande anger sitt förnamn i fältet för efternamn och vice versa.

ANNAT MEDBORGARSKAP/NATIONALITET

I detta avsnitt efterfrågas information om tidigare och nuvarande medborgarskap eller nationalitet. Om den sökande har ett annat medborgarskap eller medborgarskap måste den sökande uppge hur de fick medborgarskapet eller medborgarskapet och tillhandahålla information om land och utfärdade dokument. Sökande måste också uppge de länder där de tidigare haft medborgarskap eller medborgarskap, även om formuläret inte begär information om hur den sökande förvärvat medborgarskap eller medborgarskap som inte längre är aktiva.

GE MEDLEMSKAP

Customs and Border Protection (CBP) har ett Global Entry-program för snabbare inresa och säkerhetskontroll. CBP Global Entry-resenärer är förhandsgodkända och anses därmed vara lågriskresenärer. Medlemmar i programmet kan resa in i USA via automatiserade kiosker på olika amerikanska flygplatser. ESTA-formuläret innehåller denna information så att CBP Global Entry-medlemmar smidigt kan resa in i USA med sina godkända ESTA- och medlemsuppgifter.

FÖRÄLDRAR

I det här avsnittet måste du lämna information om dina föräldrar, inklusive deras för- och efternamn. Med föräldrar avses i denna fråga biologiska föräldrar, adoptivföräldrar, styvföräldrar eller förmyndare. Om denna information är okänd, använd de personer som tog hand om dig när du var ung eller helt enkelt "OKÄND" om du inte hade några föräldrar eller vårdnadshavare.

KONTAKTUPPGIFTER

Adress-, telefon- och e-postkontaktuppgifter efterfrågas i detta avsnitt av ESTA-ansökan. Se till att varje del av din adress anges korrekt i fälten. Till exempel, "Address Line 1" är gatuadressen och husnumret där du bor. CBP kommer sannolikt inte att använda din adressinformation för korrespondens. Din e-postadress kommer att användas för kommunikation angående din ESTA-ansökan.

SOCIALA MEDIER (VALFRITT)

CBP inkluderade detta avsnitt 2016 för att samla in information om en sökandes sociala medier. Sökande kan välja bland alternativen i rullgardinsmenyn i formuläret, t.ex. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube och andra, eller ange andra sociala plattformar som inte listas i rullgardinsmenyn tillsammans med deras sociala medieidentifierare, t.ex. kontonamnet. Dessa uppgifter krävs inte för närvarande, även om de kan komma att krävas någon gång i framtiden. CBP kan använda information från sociala medier för att fastställa säkerhetsriskerna för sökande som genomgår ytterligare screening under behandlingen av deras ESTA.

ANSTÄLLNINGSINFORMATION

I avsnittet om anställningsinformation på ESTA-formuläret finns frågor om den sökandes arbetsgivares namn och kontaktuppgifter. Denna information efterfrågas eftersom den ger CBP en inblick i din anställningssituation. Även om denna information sannolikt inte används för att godkänna eller avslå ESTA-ansökningar, används den sannolikt av gränsvakter som kan fråga besökare vid gränsen om syftet med deras vistelse i USA och uppriktigheten i att återvända till sitt hemland efter att deras resplaner är slutförda.

INFORMATION OM KONTAKTPUNKT I USA

Resenärer som kommer till USA av andra skäl än transitändamål måste tillhandahålla information om sin kontakt i USA, inklusive adress och telefonnummer. Om en sökande inte har en amerikansk kontaktperson kan de lämna uppgifter om en amerikansk organisation eller ett hotell. Om det inte finns någon kontaktinformation i USA kan den sökande ange "UNKNOWN" för textfält och en sekvens av nollor "0" för sifferfält. Informationen om den amerikanska kontaktpunkten gör det möjligt för CBP att avgöra var en sökande sannolikt kommer att bo under sitt besök och ger information om en besökares kontaktperson.

ADRESS UNDER VISTELSEN I USA

Informationen i detta avsnitt kan vara densamma som i det föregående om t.ex. en turist besöker New York och endast har hotellets kontaktinformation tillgänglig och inga amerikanska kontakter. Affärsbesökare som kommer för att förhandla om ett avtal bör dock ange namnet på sin kontaktperson i det ena avsnittet och uppgifter om sitt hotell eller sin inkvartering i det andra avsnittet. Om en sökande ännu inte har bokat boende för sitt planerade besök kan han eller hon ange "UNKNOWN" för textfält och en sekvens av nollor "0" för sifferfält.

KONTAKTUPPGIFTER VID NÖDSITUATIONER I ELLER UTANFÖR USA

Om en sökande drabbas av en medicinsk nödsituation utan någon anhörig, kommer CBP att använda informationen för att kontakta en ESTA-sökandes utsedda personer. Vissa sökande kanske inte har någon kontaktperson för nödsituationer och kan därför ange "UNKNOWN" i fälten för kontaktpersoner för nödsituationer.

FRÅGOR OM BEHÖRIGHET

Dessa är de 9 "ja" eller "nej" ESTA-frågor som avgör VWP-resenärers behörighet. Frågorna omfattar ett antal ämnen som är avsedda att avgöra om en sökande utgör en risk på grund av sin personliga hälsa, brottshistorik, droghistorik, terrorismrelaterade aktiviteter, anställningsambitioner i USA, invandrings- och visumhistorik i USA samt sin resehistorik till utvalda länder som antingen anses vara statliga sponsorer av terrorism (SST) eller upplever militär konflikt. Om du svarar "ja" på någon av dessa ESTA-frågor kommer din ansökan sannolikt att avslås, så var försiktig när du fyller i detta avsnitt av formuläret. Om du uppmanas att lämna ytterligare information om någon av behörighetsfrågorna, se till att du ger dina svar på ett ärligt och kortfattat sätt.

AVSTÅENDE FRÅN RÄTTIGHETER

Sökande måste också fylla i avsnittet "Avstående från rättigheter". Detta avsnitt består av följande delar:

Ingen granskning eller överklagan: Genom att använda Visa Waiver Program (VWP) genom ESTA bekräftar resenärer att de inte har rätt att granska eller överklaga en amerikansk tull- och gränsskyddstjänstemans (CBP) beslut om deras tillåtlighet vid USA:s inresehamn.

Inget bestridande av utvisning: Resenärer inom VWP avstår från alla rättigheter att bestrida en eventuell utvisning, utom på grundval av en asylansökan.

Inte berättigad till visum på grund av överskridande av giltighetstiden: Om resenärer överskrider villkoren för sin VWP-inresa (vanligtvis 90 dagar) kan de bli obehöriga för framtida visumfria resor till USA. De kan också få svårigheter när de ansöker om ett amerikanskt visum i framtiden.

Förståelse av villkoren: Sökande bekräftar att de har läst och förstått villkoren för programmet för viseringsundantag, inklusive det faktum att vistelse utöver den tillåtna vistelsetiden kan leda till att de hindras från framtida resor till USA.

Noggrannhet och sanningsenlighet: Sökande intygar att de svar och den information de lämnar på ESTA-formuläret är sanningsenliga och korrekta.

Avståendet från rättigheter är viktigt att förstå, eftersom det understryker hur strikt Visa Waiver-programmet är. VWP-resenärer har färre rättigheter vid gränsen jämfört med visuminnehavare, så det är viktigt att vara medveten om dessa begränsningar innan man bestämmer sig för att använda programmet.

AVSNITT OM CERTIFIERING

Certifieringsavsnittet i ESTA-ansökan fungerar som en försäkran från den sökande att den information som de har lämnat är korrekt och sanningsenlig. Detta avsnitt är viktigt eftersom den amerikanska regeringen förlitar sig på de sökandes ärlighet när de utvärderar deras rätt att resa inom ramen för Visa Waiver-programmet (VWP).

Sanningsenlighet: Den sökande intygar att alla svar och all information som lämnas i ESTA-ansökan är sanna och korrekta enligt den sökandes bästa vetskap.

Konsekvenser av felaktiga uppgifter: Den sökande är medveten om att falsk eller vilseledande information kan leda till att man nekas möjligheten att resa till USA inom ramen för VWP. I vissa fall kan lämnande av falsk information få ytterligare rättsliga konsekvenser.

Förståelse av avstående från rättigheter: Den sökande bekräftar att de förstår villkoren för VWP, inklusive det faktum att de avstår från vissa rättigheter som att överklaga en CBP-tjänstemans beslut om deras tillåtlighet eller bestrida avlägsnande (utom på asylskäl).

Integritet och delning av uppgifter: Den sökande bekräftar och samtycker till att deras personuppgifter kan behandlas, delas och lagras av amerikanska myndigheter i syfte att fastställa deras rätt till resa.

Certifieringsavsnittet fungerar i huvudsak som en juridisk bekräftelse och betonar vikten av sanningsenlighet och förståelse för villkoren i VWP. Genom att fylla i och skicka in ESTA-formuläret samtycker den sökande till alla dessa villkor.

Det är viktigt för resenärer att noggrant gå igenom avsnittet om intyg och förstå dess innebörd. Och som alltid är det en god idé att hänvisa direkt till den officiella ESTA-ansökan eller den amerikanska regeringens webbplatser för att få den mest korrekta och aktuella informationen.

BETALNINGSINFORMATION

betalningsformuläret måste uppgifter om betal- eller kreditkort anges. Den person som betalar kan vara någon annan än den sökande. Förutom betal- eller kreditkort är betalning med PayPal också ett alternativ.

Slutsats

Även om det verkar vara en trivial uppgift att lämna in en ESTA-ansökan finns det saker som den sökande bör tänka på när hen besvarar de olika ESTA-frågorna i formuläret. Lyckligtvis kan sökande granska sina svar innan formuläret skickas iväg för att behandlas av CBP, så sökande rekommenderas att dubbelkolla den information de angav på formuläret och granska sina svar på ESTA-frågorna.

Om du har ett pass från ett land som omfattas av viseringsundantag och vill ansöka om ett ESTA för turist-, affärs-, medicinska eller transitändamål kan du börja med din ansökan, annars kan du besöka FAQ för att lära dig mer om ESTA

Ansök om ESTA