Kontrollera ESTA-status
ESTA nyheter, information och hjälp.

Showing Articles for "ESTA stat"

Blog on ESTA visa waiver news and updates

Godkänt ESTA som sedan avslås

Ändrat: nov 01, 2022 | Tags: ESTA stat, Ansökningsformulär för ESTA

Introduktion Att få ett godkänt ESTA som sedan avslås är ett beklagansvärt men ofta förekommande resultat för många som reser till USA genom Visa Waiver-programmet. Otaliga semestrar och affärsresor har förstörts på grund av att ansökande till ESTA har missat att bekräfta att deras ESTA blivit godkänt innan de reser till flygplatsen eller hamnen för att gå på planet eller båten som sedan tar dem till…

Varför har mitt ESTA inte kommit?

Ändrat: aug 25, 2023 | Tags: ESTA leverans, ESTA status, ESTA behandling

Inledning De senaste förändringarna i handläggningen av ESTA-ansökningar har lett till längre handläggningstider hos Customs and Border Protection (CBP). I stort sett alla ESTA-ansökningar beslutas inom 72 timmar. Även om omedelbara beslut fortfarande är vanliga, levereras många beslut nu via e-post, någon gång mellan några timmar eller några dagar efter att en ansökan har lämnats in. Sökande kommer…

När man ska ansöka om ESTA

Ändrat: jan 21, 2024 | Tags: ESTA Ansökningstid, ESTA Status, ESTA Ansökningsguide

Att resa till USA inom ramen för Visa Waiver Program (VWP ) underlättas av Electronic System for Travel Authorization (ESTA), ett automatiserat system som avgör om besökare är berättigade till kortare vistelser i USA. Att fastställa när man ska ansöka om ESTA ger den sökande en bra uppfattning om när det är dags att påbörja en ESTA-ansökan. Om ESTA godkänns utfärdas det för en period på två år eller…