Kontrollera ESTA-status
ESTA nyheter, information och hjälp.

Hur länge är ESTA giltigt?

Ändrat: jan 21, 2024  | Tags: ESTA, ESTA Varaktighet, Hur länge varar ESTA

ESTA-programmet för viseringsundantag gör det möjligt för medborgare i 41 deltagande länder att resa till USA för turism, affärer, transit, medicinska ändamål och kortare studier utan att behöva ansöka om visum. ESTA har gjort det mycket enklare för resenärer i Storbritannien, Irland, Australien, Nya Zeeland och många andra europeiska, asiatiska och sydamerikanska länder att resa till USA. Det tar 15-20 minuter att fylla i ansökningsformuläret och tillstånden beviljas omedelbart med en godkännandegrad på 99 %.

How Long Does ESTA Last?
Hur länge gäller ESTA?

Varaktighet för ESTA-godkännande

Ett godkänt ESTA beviljas för en period på två år, eller det datum då passet löper ut, beroende på vilket datum som inträffar först. Detta innebär dock inte att en person kan stanna i USA i två år. ESTA kan användas för besök på upp till 90 dagar per efterföljande 12-månadersperiod. Så om en resenär nyligen har fått ett ESTA och stannat 90 dagar och sedan återvänt till sitt hemland, kommer han/hon sannolikt att behöva vänta 12 månader innan han/hon använder sitt ESTA igen. Customs and Border Protection (CBP) har dock inte ställt några strikta krav på hur länge en person måste vänta mellan sina besök i USA. Alternativt kan resenären ansöka om ett amerikanskt visum om han/hon vill besöka landet igen inom 12 månader efter sin tidigare 90-dagarsvistelse. Om en resenär söker information om invandring eller annat amerikanskt visum bör han/hon söka juridisk rådgivning hos en licensierad amerikansk invandringsadvokat. Gränsbevakningen avgör om det har gått en "rimlig tid" mellan vistelserna. Om gränsvakten misstänker att en resenär försöker leva i USA kommer de inte att släppas in. Tänk på att detta endast är riktlinjer eftersom det är CBP som avgör om en person kan beviljas inresa i USA.

Bästa tiden att ansöka om ESTA

Beroende på när en besökare vill resa till USA bör denne strategiskt sett ansöka om ESTA för att få ut så mycket som möjligt av sin resa och sitt tillstånd innan han eller hon reser till USA. Även om 72 timmar anses vara minimitiden för att ansöka om ett ESTA, är det klokt att planera ifall en sökande nekas och istället måste ansöka om ett amerikanskt visum. Om din plan är att stanna i USA i mer än 90 dagar måste du ansöka om ett amerikanskt visum. Om du stannar för länge på ett ESTA kommer du sannolikt att bli avstängd från programmet och eventuellt få framtida avslag vid USA:s gräns. Om du stannar för länge på ett ESTA kan det dessutom äventyra godkännandet av eventuella framtida visumansökningar till USA.

Förlänga vistelsen i USA genom att besöka närliggande länder

Besök i närliggande länder som Kanada och Mexiko eller till och med Karibien, utan att först flyga hem, kommer sannolikt att räknas in i den 90 dagar långa vistelseperioden. CBP:s gränsvakter är medvetna om denna taktik som resenärer använder för att förlänga sin vistelse i USA och kommer sannolikt att neka personer som använder sig av denna taktik inresa. Om du verkligen vill besöka Kanada, Mexiko eller Karibien och även vill stanna 90 dagar i USA bör du planera din resväg så att du inte stannar mer än 90 dagar i USA, eftersom det sannolikt inte kommer att finnas mycket överseende med att stanna ens en dag över 90 dagar.

Faktorer som påverkar ESTA:s giltighet

Flera faktorer kan påverka giltigheten för ett ESTA och leda till att det avslutas i förtid. Dessa inkluderar:

Passets giltighetstid går ut: Om det pass som används för ESTA-ansökan går ut blir ESTA också ogiltigt, oavsett den ursprungliga giltighetstiden på två år.

Förändrade omständigheter: Betydande förändringar i omständigheterna, t.ex. att man hamnar i brottsregistret eller nekas ett amerikanskt visum, kan göra ett ESTA ogiltigt. I sådana fall måste resenären ansöka om ett nytt ESTA eller visum, beroende på vad som är tillämpligt.

Återkallande av amerikanska myndigheter: Amerikanska CBP förbehåller sig rätten att när som helst återkalla ett ESTA om innehavaren inte längre uppfyller kraven för viseringsfria resor enligt VWP.

Resa med ett utgånget eller ogiltigt ESTA

Om du försöker resa till USA med ett utgånget eller ogiltigt ESTA kan du nekas ombordstigning av flygbolaget eller nekas inresa av CBP-tjänstemän vid inresehamnen. Det är viktigt att resenärer kontrollerar statusen för sitt ESTA innan de planerar en resa och att de ser till att all information är aktuell och korrekt.

Vikten av efterlevnad

Det är mycket viktigt att villkoren för ESTA och Visa Waiver-programmet följs. Att bryta mot villkoren, t.ex. att stanna för länge eller arbeta utan korrekt tillstånd, kan få allvarliga konsekvenser. Resenärer måste följa det syfte med besöket som anges i ESTA-ansökan och respektera gränsen på 90 dagar per inresa.

Tips för att hantera ESTA:s giltighet

Kontrollera ESTA-statusen regelbundet: Håll koll på ESTA:s utgångsdatum och giltigheten för det pass som är kopplat till ESTA.

Ansök omett nytt ESTA i förväg: Om ditt ESTA snart löper ut eller om dina omständigheter har förändrats ska du ansöka om ett nytt tillstånd i god tid före ditt planerade resedatum.

Upprätthåll korrekt information: Uppdatera alla väsentliga förändringar i din personliga information eller dina omständigheter i en ny ESTA-ansökan.

Planera dina resor i enlighet med detta: Var uppmärksam på 90-dagarsgränsen per besök och planera dina resor till USA inom denna tidsram.

Förnya ditt ESTA i USA

ESTA kan inte förlängas eller förnyas inom eller utanför USA. Tillståndet måste erhållas innan du anländer till USA eller dess territorier. Om ditt pass eller ESTA går ut medan du är i USA behöver du dock inte ansöka om ett nytt ESTA för ditt max 90 dagar långa besök.