Kontrollera ESTA-status
ESTA nyheter, information och hjälp.

Hur lång tid tar det att få ett ESTA godkänt?

Ändrat: aug 25, 2023  | Tags: ESTA Varaktighet, ESTA Ansökningstid, ESTA Formulär

Inledning

En ESTA-ansökan behandlas direkt online och en majoritet av ansökningarna godkänns inom en minut efter att de skickats in. Det finns dock fall där ett beslut om en ansökan kan försenas med upp till 72 timmar. När en ESTA-ansökan har godkänts kommer användaren att meddelas via sin webbläsare eller e-post. Meddelandet om godkännande innehåller ansöknings- eller tillståndsnumret, ESTA:s utgångsdatum samt annan information om den sökande som angavs vid tidpunkten för inlämnandet.

How long does it take for ESTA Approval?
Hur lång tid tar det för ESTA-godkännande?

Studie om handläggningstider för ESTA

En studie från 2023 av handläggningstiderna för ESTA som genomfördes av usa-esta.com visade att 78 % av ansökningarna godkändes inom 12 timmar efter att ansökan lämnats in. Övriga 22 % förblev "väntande" och krävde ytterligare handläggningstid, från 12 till 72 timmar. Sannolikheten för att en ESTA-ansökan skulle kräva mer än 24 timmars handläggningstid var ca 20 %.

Avslag på ESTA-ansökningar undersöktes också under studien. Sannolikheten för avslag på en ESTA-ansökan, eller "Travel Not Authorized", var cirka 3,1 %. De faktorer som mest sannolikt ledde till ett avslag var att man svarade "ja" på någon av ESTA:s behörighetsfrågor. Dessa behörighetsfrågor gäller medicinska tillstånd, brotts-, invandrings- och resehistorik till länder som anses vara statliga sponsorer av terrorism. Andra faktorer som påverkar nekande av ESTA är flera medborgarskap eller annan information som inte stämmer överens med de uppgifter om den sökande som Customs and Border Protection (CBP) har dubbelkollat. Sökande som nekas EST A kan fortfarande vara berättigade att ansöka om ett amerikanskt visum.

Faktorer som påverkar handläggningstiden för ESTA

De flesta ESTA-ansökningar behandlas snabbt, ofta inom några minuter. U.S. Customs and Border Protection (CBP) rekommenderar dock att du ansöker minst 72 timmar före din planerade avresa för att ta hänsyn till eventuella förseningar eller problem. Om din ansökningsstatus visas som "Authorization Pending" kan det ta upp till 72 timmar att få ett slutgiltigt beslut. Faktorer som påverkade förseningar i handläggningen var ofta relaterade till tekniska problem i CBP:s system eller problem med betalningshantering, vilket kan bero på den sökandes valda betalningsmetod eller på de system som CBP använder för att hantera betalningar.

Flera faktorer kan leda till en försening i handläggningen av en ESTA-ansökan, de vanligaste orsakerna anges nedan.

Ofullständig eller felaktig information: Om ansökningsformuläret inte är fullständigt ifyllt eller innehåller felaktigheter kan det leda till förseningar. Dubbelkolla alltid dina uppgifter innan du skickar in dem.

Säkerhetskontroller: Ytterligare bakgrundskontroller kan vara nödvändiga i vissa fall, vilket leder till en längre handläggningstid.

Stort antal ansökningar: Under högsäsong för resor kan antalet ansökningar öka kraftigt, vilket kan orsaka förseningar i systemet.

Tekniska problem: Även om det är ovanligt kan tekniska problem med ESTA-ansökningssystemet orsaka förseningar.

Passets giltighetstid: Ditt pass måste vara giltigt i minst sex månader från ditt planerade avresedatum från USA. Om det finns något problem med din passinformation kan det försena din ansökan.

Brotts- eller invandringshistorik: Tidigare juridiska eller invandringsrelaterade problem kan leda till en mer utdragen granskningsprocess.

Matchande namn: Om ditt namn liknar namnet på en person som finns med på en bevakningslista eller har ett brottsligt förflutet kan det krävas ytterligare tid för identitetsverifiering.

Aktuella händelser i världen: Politiska eller globala händelser kan ibland leda till strängare säkerhetskontroller och därmed förseningar.

Otillräckliga svar på säkerhetsfrågor: ESTA-ansökan innehåller frågor om brottshistorik, hälsa och andra faktorer som kan påverka rätten att resa inom ramen för Visa Waiver-programmet. Ofullständiga eller tveksamma svar kan leda till förseningar.

Problem med betalning: Problem med betalningsprocessen eller underlåtenhet att betala ansökningsavgiften kan leda till förseningar.

Slutsats

Om du upplever en försening i mottagandet av ditt ESTA-tillstånd och ditt resedatum närmar sig snabbt, kan det vara lämpligt att rådgöra med en immigrationsadvokat eller kontakta U.S. Customs and Border Protection för råd.

Sökande uppmanas därför att kontrollera statusen för sina ESTA-ansökningar om de inte har fått en uppdatering av sin ansökan inom 24 timmar efter inlämnandet.

Om det dessutom finns problem med ESTA:s webbplats är sannolikheten större att det uppstår förseningar i handläggningen av en ESTA-ansökan. Dessa webbplatsproblem löses vanligtvis inom 4-8 timmar, men sökande rekommenderas att ansöka tidigt för att undvika oväntade problem.

Skaffa rätt resetillstånd för USA

Om du har ett pass från ett visumfritt land som Storbritannien, Irland, Australien, Nya Zeeland eller något annat västeuropeiskt land kan du vara berättigad till ett ESTA för turist-, affärs-, sjukvårds- eller transitändamål. Kom igång med din ansökan, annars kan du besöka Vanliga frågor för att lära dig mer om ESTA

Ansök om ESTA