Kontrollera ESTA-status
ESTA nyheter, information och hjälp.

Hur går det till att resa med ESTA?

Ändrat: Nov 01, 2022  | Tags: ESTA-ansökan, ESTA-upplevelse

Inledning

ESTA står för Electronic System for Travel Authorization (ESTA) och är ett elektroniskt system för resetillstånd som ger resenärer möjligheten att resa till USA utan visum, med hjälp av en förenklad och automatisk process. Ett ESTA kan användas av resenärer som reser till USA med flyg eller fartyg. Tillståndet tillåter att resenären stannar i upp till 90 dagar och kan användas under två år, eller till datumet då personens pass går ut. Det är fortfarande möjligt att resa till USA med visum, men detta medför högre avgifter och längre behandlingstider. Att göra en ESTA-ansökan tar däremot bara en kvart och kostar mycket mindre än att ansöka om amerikanskt visum. Med ESTA kan resenärer besöka USA som turister, på affärsresor eller transiteringsresor. I den här artikeln får du en översikt över hur det går till att ansöka om och resa med ESTA.

ESTA-ansökan innan avresa

För att göra en ESTA-ansökan krävs ett giltigt pass och en enhet som är ansluten till internet. Det tar cirka en kvart att fylla i blanketten. Om sökande vill vistas i USA (snarare än att resa genom landet på väg till ett annat resmål) bör de ange en adress för en kontakt i USA samt var de kommer att bo i landet. Denna information krävs dock inte för att göra en ansökan, då det är möjligt att ange OKÄNT (”UNKNOWN”) i fältet om man inte har en amerikansk adress.

ESTA-blanketten har frågor om sökandes personuppgifter, såsom kontaktuppgifter, pass, föräldrar (för minderåriga) och kontaktperson för nödsituationer. Det finns även behörighetsfrågor om sökandes hälsa, kriminalitet, drogmissbruk, anställning och immigrationshistorik. För en fullständig lista på frågorna som ställs på blanketten, vänligen se: https://usa-esta.se/esta-artiklar/vilka-ar-esta-fragorna/

Sökande får svar på sina ESTA-ansökningar inom 72 timmar. Dock behandlas de flesta ansökningarna inom ett par minuter. Sökande som har skickat in blanketten uppmuntras att kontrollera status för sin ESTA-ansökan samt att läsa om de olika typerna av ESTA-status.

ESTA-godkännande innan avresa

Om din ESTA-ansökan godkänns måste du inte ta med en utskrift av godkännandet på din resa, då det är kopplat till ditt pass. Dock rekommenderar Department of Homeland Security (DHS) att du behåller en kopia för egen referens. ESTA verifieras på ett av två sätt innan du stiger ombord ett flygplan eller fartyg för att resa till USA:

Flygbolag, kryssningsbolag och bokningssidor – Godkänd ESTA-ansökan kan verifieras på nätet av flygbolag eller bokningssidor. Dessa sidor ber därför om numret för din godkända ESTA-ansökan som del av incheckningsprocessen. Om du inte har en godkänd ESTA-ansökan och därför inte har detta nummer kan du inte checka in på nätet.

På flygplatsen, vid terminaler för avlämning av bagage eller av kabinpersonal – När du anländer till flygplatsen eller hamnen kontrolleras ditt pass mot systemet Advance Passenger Information System (APIS). Om du vid denna tidpunkt inte har en godkänd ESTA-ansökan får du inte stiga ombord flygplanet eller fartyget.

Ankomst till USA & kontroller i amerikansk tull

Vid ankomsten till USA finns det två typer av tullprocesser. Den första typen sker på platser med automatisk passkontroll (Automated Passport Control, APC) och de andra sker på platser utan automatisk passkontroll.

Platser med automatisk passkontroll (APC) – På många amerikanska ankomstplatser finns det APC-maskiner som kan användas av amerikanska och kanadensiska resenärer samt personer som reser inom programmet för viseringsundantag. APC-maskinerna används av resenärerna, som skannar sina pass och som sedan kan ombes att svara på frågor från blankett 6059B från den amerikanska gränsskyddmyndigheten (Customs and Border Protection, CBP). Blanketten ska fyllas i med adress för vistelsen i USA, vilken flight man ankommit med samt svar på frågor om gods som tas med till landet. APC-systemet skapar sedan en rapport baserat på resenärens svar på frågorna.

Vid passkontrollen kan CBP-tjänstemän även skanna ditt pass för att kontrollera ditt resetillstånd samt för att bekräfta dina svar på frågorna i blankett 6059B.

Platser utan automatisk passkontroll (APC) – På platser utan APC skannar tulltjänstemän ditt pass och kan även bekräfta dina svar på frågorna i blankett 6059B. 

Beroende på var du anländer (såsom vilken flygplats eller hamn) kan du få en stämpel i ditt pass när du kommer till USA. Dock krävs inte en stämpel för resenärer som reser inom programmet för viseringsundantag då CBP nu hanterar resenärerna via webben. Om du vill se dina tidigare resor till USA med ankomster och avresor, vänligen se: https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home

Avresa från USA med ESTA

ESTA-resenärer måste lämna USA inom 90 dagar av ankomsten, då ESTA-tillstånd endast tillåter att man vistas i landet i upp till 90 dagar. Resor till Kanada, Mexiko och intilliggande amerikanska öar och territorier räknas för denna tidsgräns, så resenärer bör vara medvetna om resetillståndets begränsningar och se till att de inte stannar i USA för länge.

Om du har ett pass från ett land med viseringsundantag och vill ansöka om ESTA för att resa till USA som turist, på affärsresa, för medicinska syften eller för att resa genom USA på väg till ett annat resmål, se till att ansöka om ESTA i god tid. Du kan även se dessa vanliga frågor för vidare information om ESTA.

Ansök om ESTA