Kontrollera ESTA-status
ESTA nyheter, information och hjälp.

Att resa till USA som gravid

Ändrat: Jun 18, 2021  | Tags: USA visumrestriktioner, USA invandring, ESTA-krav

Nya viseringskrav gör det svårare för gravida kvinnor att resa till USA

Trump-regeringen har varit kritisk mot utländska medborgare som reser till USA under graviditeten för att på så sätt få medborgarskap för sina barn. Enligt siffror från det amerikanska smittskyddsinstitutet (Centers for Disease Control and Prevention) födde utländska medborgare cirka 10 000 barn i USA under 2017. I januari år 2020 införde inrikesdepartementet (Department of State, Bureau of Consular Affairs) nya regler som låter ambassader och konsulat neka gravida kvinnors ansökningar om B-1- och B-2-visum om de anser att anledningen till resan är att föda i USA, så kallad ”födelseturism”.

Många flygbolag har redan policyer som begränsar resor sent under en graviditet. De flesta bolagen tillåter resor upp till graviditetens 36:e vecka, även om vissa har tidigare gränser. Reglerna varierar beroende på bolag och kan även skilja sig mellan nationella och internationella resor. Gravida kvinnor som reser till USA måste självklart även uppfylla landets andra krav.

Graviditet och den amerikanska immigrationslagen

Den amerikanska immigrationslagen bedömer graviditet på samma sätt som andra hälsotillstånd. Detta innebär att om du reser till USA med B-2-visum måste du ha privat sjukförsäkring eller tillräckligt mycket pengar för att betala för din vård. Att föda barn i USA kan bli mycket dyrt. Även en normal födsel utan komplikationer kan kosta cirka 90 000 kr.

I januari år 2020 genomfördes en viktig ändring i visumkraven. Den nya regeln begränsar godkännande av B-2-turistvisum för gravida kvinnor. Syftet med ändringen är att förhindra att gravida kvinnor reser till USA för att föda med syftet att deras barn automatiskt får amerikanskt medborgarskap.

Den ändrade regeln påverkar inte personer som ansöker om permanent uppehållstillstånd eller tillfälligt visum för icke-immigranter, såsom H-1B-visum för anställning, F-1-visum för akademiker eller M-1-visum för studerande. Personer som reser till USA med visum de hade innan ändringen trädde i kraft undantas även, likaså medborgare i länder som är del av programmet för viseringsundantag.

Enligt de nya ändringarna bedöms en kvinna som ansöker om B-2-visum för en period med förväntat förlossningsdatum ha som syfte med resan att få amerikanskt medborgarskap för sitt barn. För att kunna få visum måste den gravida kvinnan i detta fall ha en giltig anledning för besöket eller ett bevis på att de kommer att lämna USA innan förlossningsdatumet. Om de har dokumenterat bevis på detta måste de uppvisa det under visumintervjun.

Det är fortfarande möjligt för en gravid kvinna att få turistvisum för medicinsk behandling i USA om hon till exempel behöver specialiserad vård. Då måste sökande visa att en amerikansk doktor har godkänt att de ska tillhandahålla vård samt att sökande har tillräckliga medel för att betala för denna vård.

Preliminär screening av gravida resenärer innan avresan till USA

Internationella flygbolag ansvarar för att betala för en returbiljett om du nekas inträde till landet du flugit till. Därför gör flygbolagen en preliminär screening av sina passagerare för att bedöma huruvida de uppfyller resmålets krav. Om ett flygbolag inte utför denna screening kan de dessutom få höga böter.

Om en kvinna är synbart gravid kan hon behöva uppvisa dokumentation att hon ska återvända till sitt hemland innan förlossningsdatumet, eller att hon har medel att betala för vård i USA. Flygbolag måste även undvika att en gravid kvinna föder under flygresan samt att en höggravid kvinna måste ha en brådskande hemresa om hon nekas inträde till USA.

Kontroll vid ankomst till amerikansk flygplats

Vid ankomst till en amerikansk flygplats screenas gravida kvinnor av den amerikanska tull- och gränsskyddsmyndigheten (Customs and Border Protection, CBP). CBP-personal kan då ställa frågor om resenärens möjligheter att betala för vårdkostnaderna som förlossning i USA medför. Ju närmre förlossningsdatumet, desto mer noggrant granskar CBP-personal resenärens ekonomiska status.

Om du till exempel är gravid i vecka 24 och planerar att besöka USA i ett par veckor kommer du antagligen inte att stöta på problem, särskilt om du tidigare har besökt landet och då följt reglerna för visum eller resetillstånd. Om du å andra sidan är gravid i vecka 32 och planerar att besöka USA i tre veckor riskerar du att förlossningsdatum inträffar i landet. Då kommer CBP att kräva bevis på att du har tillräcklig sjukförsäkring eller tillräckliga medel att betala för amerikansk vård.

Preliminär screening av CBP kan även utföras i vissa utländska städer med speciell tillåtelse, till exempel Toronto. Då sker alltså gränskontrollen innan passagerare stiger ombord på planet.

Screening vid ankomst till amerikansk gräns (land)

CBP använder samma kontroller om en gravid kvinna reser till USA till lands. Dessutom är det mer troligt att de kan identifiera höggravida resenärer, då dessa vanligtvis inte kan flyga och alltså kan nekas ombordstigning av flygbolag. Vid den amerikanska gränsen anger resenärer hur länge och varför de ska stanna i USA: för dagen, för att besöka släktingar eller för att shoppa, till exempel.

Om CBP-personal nekar en gravid kvinna inträde till USA är det vid landsgränsen mycket enklare än på flygplatsen. Vanligtvis kör resenärer till gränsen och kan alltså behandlas snabbt och sedan vända för att åka tillbaka till avreseplatsen.

Möjliga långsiktiga konsekvenser av att nekas inträde till USA på grund av graviditet

Att nekas inträde till USA på grund av graviditet kan ha allvarliga konsekvenser för resenären.

  • Om du reser till USA från ett land som är del av programmet för viseringsundantag (VWP) kommer du inte längre att kunna använda programmet.
  • Om du nekas inträde med ett besöksvisum, till exempel B-2-visum, måste du antagligen ansöka om nytt visum nästa gång du reser till USA. Det är då möjligt att ditt nya visum inte godkänns, och du kan förhindras från att resa till USA i 3 år på grund av att du nekats inträde.
  • Om du är gravid och tidigare har fött barn i USA kommer du sannolikt att behöva ange om du då betalade för din vård. Om du inte gjorde det kommer du antagligen att nekas inträde till landet.

Sammanfattning

Om du planerar att resa till USA under graviditetens senare stadier är det viktigt att se till att du kan betala för amerikansk vård eller att du har sjukförsäkring som täcker alla kostnader. Konsekvenserna av att inte följa CBP-reglerna eller amerikansk immigrationslag när du reser som gravid kan ha långsiktiga konsekvenser om du vill resa till USA i framtiden.