Kontrollera ESTA-status
ESTA nyheter, information och hjälp.

Ansöka om ESTA med kriminellt förflutet

Ändrat: nov 01, 2022  | Tags: Visa med straffregister, ESTA-krav, ESTA med straffregister

Kan man resa med ESTA om man är i belastningsregistret?

Ja, det är möjligt att resa med ESTA även om man är med i belastningsregistret. Dock beror godkännandet på typen av brott, hur gammal man var när man begick brottet, och när brottet begicks. Oberoende av var i världen brottet ägde rum så måste en arrest, straffrättslig varning eller fällande dom anges i ESTA-ansökan eller ansökan om amerikanskt visum.

Resenärer som har ett kriminellt förflutet och som planerar att ansöka om ESTA för att resa till USA missar ibland nyanserna i frågorna på ansökningsblanketten. ESTA-frågorna som bedömer huruvida man är berättigad till en godkänd ansökan rör olika delar av sökandens liv. Dessa frågor har utformats för att bedöma den potentiella säkerhetsrisken som sökanden kan utgöra. De två frågorna som skapar flest frågor är frågorna som gäller tidigare arrester och fällande domar gällande omoraliska brott. Omoraliska brott, eller ”moral turpitude” som det kallas, är brott som bedöms vara moraliskt fördärv och som bryter mot samhällets accepterade standarder. De två frågorna är:

”Har du någonsin arresterats eller dömts för ett brott som har lett till allvarliga skador på egendom, eller allvarlig skada på någon person eller statlig myndighets egendom?”

Denna fråga gäller fällande brottmålsdomar och arrester som är följder av brott som orsakat allvarlig skada på egendom, annan person eller statlig myndighet. Exempel som utgör denna typ av brott inkluderar, men är ej begränsat till:

  • Brott mot annan person såsom mord, dråp, våldtäkt, grovt sedlighetssårande, allvarliga överfall och kidnappning
  • Brott som skadar egendom såsom anlagd brand, inbrott, stöld, rån, bedrägeri och att hantera stöldgods
  • Brott mot statliga myndigheter såsom bedrägeri för att få bidrag eller förmåner från staten, skatteflykt, mutor och mened

”Har du någonsin brutit mot någon lag angående innehav, användning eller försäljning av illegala droger?”

Den här frågan är tydligare i och med att den specifikt frågar om man har brutit mot en lag gällande innehav, användning eller försäljning av droger. Dock kan vissa inkonsekventa regler som är beroende av gränser göra det mer komplicerat att svara på frågan. Till exempel så kan användning av en kontrollerad substans såsom medicinsk marijuana i en persons hemstat fortfarande utgöra olaglig användning enligt USA:s federala lag, trots att medicinsk användning är laglig i flera delstater. I dessa fall måste den som ansöker bedöma huruvida deras användning av en drog kräver att de svarar ”ja” på frågan, vilket troligtvis orsakar att deras ESTA-ansökan nekas. Om man inte har dömts för ett drogrelaterat brott så handlar frågan mer om hur ärlig man är, då tull- och gränsskyddsmyndigheten inte kan se brottet om man inte har fällts för det.

Kan man resa även om man fällts för drogbrott?

Det enda sättet att resa med en godkänd ESTA-ansökan om man fällts för drogbrott är att svara ”nej” på frågorna om belastningsregistret och olagliga droger. Men om man har fällts för drogbrott och svarar ”nej” på frågan om huruvida man har brutit mot någon lag angående innehav, användning eller försäljning av illegala droger så ljuger man självklart på sin ansökan. Om din ESTA-ansökan nekas kan du dock fortfarande ansöka om turistvisum B-2 eller visum för tjänsteresenärer B-1. Då får du möjligheten att förtydliga omständigheterna för din dom för drogbrott.

Kan man resa med ESTA om man dömts för rattfylleri?

Att en gång dömas för rattfylleri bedöms vanligtvis inte vara ett omoraliskt brott enligt de amerikanska reglerna om ”moralisk karaktär”. Om en sökande däremot missbrukar alkohol och har flera domar för rattfylleri, eller om deras missbruk har orsakat allvarlig skada på andra personer, på andra personers egendom eller på statlig myndighet så bör de svara ”ja” på ESTA-frågan om brottslig bakgrund.

Kan man resa med ESTA om man dömts för misshandel?

Om misshandeln inte orsakade allvarlig skada på annan person eller annan persons egendom så kan sökanden sannolikt svara ”nej” på frågan om brottslig bakgrund då detta återspeglar deras specifika fall.

Kan man resa med ESTA om man har en villkorlig dom?

En villkorlig dom är ett villkorsstyrt straff som genomdrivs om man begår ytterligare brott. Om man har en villkorlig dom så har man ändå en dom, och bör alltså svara på frågorna såsom om man hade en vanlig dom. Om brottet inte bedöms vara omoraliskt så kan man sannolikt svara ”nej” på frågan om brottslig bakgrund.

Kan man resa med ESTA om man har avtjänat sitt straff?

Den amerikanska lagstiftningen gällande visum och immigration tar inte hänsyn till rättsakter om rehabilitering av brottslingar. Om en person avtjänat sitt straff i Sverige eller i ett annat land med liknande bestämmelser för domar så måste de fortfarande ange sin dom på sin ESTA-ansökan om deras brott orsakade allvarlig skada på person, på annan persons egendom eller på egendom som tillhör en statlig myndighet.

Kan man resa med ESTA om man har en ”good behaviour bond”?

Det här är en fråga som australienska resenärer ofta har. En ”good behaviour bond” är i princip en australiensk villkorlig dom. Det är alltså ett straff som endast genomdrivs om man begår fler brott inom en viss tidsperiod. Den som ansöker om ESTA måste sanningsenligt svara på frågor om eventuella tidigare brott och missbruk. Därför ändrar inte en ”good behaviour bond” omständigheterna för den som ansöker om ESTA. Dock kan det vara möjligt att få godkänd ansökan om amerikanskt visum även med en ”good behaviour bond” om man kan styrka att man har god karaktär, vad som kallas för ”Good Moral Character”.

Kan man resa till USA utan ESTA eller visum?

Nej. Du måste ha en godkänd ESTA-ansökan eller ett visum för att resa till USA. I de flesta fallen är det inte möjligt att stiga ombord ett flygplan eller fartyg utan godkänt ESTA eller visum. Om du ska resa till USA på land (alltså med bil, buss eller tåg) så krävs inte ESTA, men när du kommer till gränsen måste du fylla i blanketten I-94 / I-94W.

Vad händer om man ljuger på sin ESTA-ansökan?

Om den amerikanska tull- och gränsskyddsmyndigheten upptäcker att du ljugit på din ESTA-ansökan så kommer din ansökan att nekas inom 72 timmar. Dessutom kan ESTA då avvisas även om ansökan tidigare godkänts. I många fall så kan ESTA godkännas och sedan avvisas utan förvarning eller förklaring. Tull- och gränsskyddsmyndigheten har rätten att återkalla godkänd ESTA när som helst och ESTA-sökande avskriver sig rätten att överklaga en avvisad ansökan enligt programmet för viseringsundantag.

Sammanfattning

Huruvida man kan få en godkänd ESTA-ansökan om man har ett kriminellt förflutet beror på individuella omständigheter. Svara alltid på ESTA-frågorna så gott och så ärligt du kan. Om din ESTA-ansökan nekas är det möjligt att du istället kan ansöka om amerikanskt visum.