Kontrollera ESTA-status
ESTA nyheter, information och hjälp.

Showing Articles for "ESTA"

Blog on ESTA visa waiver news and updates

ESTA för transitering

Ändrat: jan 21, 2024 | Tags: ESTA för transitering, ESTA-krav

Transitering genom USA kan vara fördelaktigt för resenärer som vill boka bekvämare eller billigare flygbiljetter på väg till sin slutdestination. Resenärer från länder som omfattas av Visa Waiver-programmet kan använda ett ESTA (Electronic System for Travel Authorization) för sådana transitändamål. Om en ESTA-ansökan avslås eller om resenären inte är berättigad till ESTA, kan han eller hon alternativt…

Ansöka om ESTA med kriminellt förflutet

Ändrat: nov 01, 2022 | Tags: Visa med straffregister, ESTA-krav, ESTA med straffregister

Kan man resa med ESTA om man är i belastningsregistret? Ja, det är möjligt att resa med ESTA även om man är med i belastningsregistret. Dock beror godkännandet på typen av brott, hur gammal man var när man begick brottet, och när brottet begicks. Oberoende av var i världen brottet ägde rum så måste en arrest, straffrättslig varning eller fällande dom anges i ESTA-ansökan eller ansökan om amerikanskt…

Hur identifierar ESTA säkerhetsrisker?

Ändrat: aug 25, 2023 | Tags: Gränssäkerhet, ESTA krav, ESTA berättigande

Inledning Sedan 2008 har säkerheten i VWP (Visa Waiver Program ) förbättrats genom införandet av ESTA, som gör det möjligt för CBP (U.S. Customs and Border Protection) att granska potentiella resenärer för att se om de utgör en säkerhetsrisk innan de går ombord på ett flygbolag på väg till USA. ESTA fungerar som en motvikt till de sårbarheter och risker som visumfria resor innebär, med ett extra lager…

Hur påverkar frågan om smittsamma sjukdomar en ESTA-ansökan?

Ändrat: nov 01, 2022 | Tags: ESTA-frågor, ESTA behörighet

Inledning Information om smittsamma sjukdomar som sökande har haft är en av de nio frågorna om behörighet på ESTA-ansökan. Dessa frågor har utformats för att hjälpa den amerikanska tull- och gränsskyddsmyndigheten (Customs and Border Protection, CBP) att bedöma huruvida du utgör en säkerhetsrisk för landet. I den första frågan måste du ange huruvida du har en fysisk eller psykisk sjukdom, vilket inkluderar…

Bör jag ansöka om ESTA innan jag bokar resan?

Ändrat: aug 24, 2023 | Tags: ESTA ansökan, ESTA frågor

Inledning Resenärer som ärberättigade till viseringsundantag i USA kan ansöka om ett ESTA innan de bokar transport eller hotell. Exakta resedatum och uppgifter om boende krävs inte när ansökan lämnas in, även om sådan information kan underlätta handläggningen av en resenärs ansökan. Ska jag ansöka om ett ESTA innan jag bokar min resväg? Fördelar med att ansöka om…

ESTA för tjänsteresor

Ändrat: jan 20, 2024 | Tags: ESTA för företag, Krav för ESTA

ESTA är ett bekvämt resetillstånd för affärsresenärer som besöker USA och kan användas av personer som har ett pass från ett land som är anslutet till viseringsundantaget. Ett ESTA kan användas för en mängd olika affärsaktiviteter som att gå på anställningsintervjuer, affärsrelaterade forskningsaktiviteter, rådgöra med affärspartners, resa för en vetenskaplig, utbildningsmässig, professionell eller…

Varför har mitt ESTA inte kommit?

Ändrat: aug 25, 2023 | Tags: ESTA leverans, ESTA status, ESTA behandling

Inledning De senaste förändringarna i handläggningen av ESTA-ansökningar har lett till längre handläggningstider hos Customs and Border Protection (CBP). I stort sett alla ESTA-ansökningar beslutas inom 72 timmar. Även om omedelbara beslut fortfarande är vanliga, levereras många beslut nu via e-post, någon gång mellan några timmar eller några dagar efter att en ansökan har lämnats in. Sökande kommer…

Betala för ESTA

Ändrat: jan 21, 2024 | Tags: ESTA, Program för viseringsundantag

Läs mer om de olika sätten att betala för ett ESTA Visa Waiver-resetillstånd. Betalning krävs innan din ansökan behandlas av Department of Homeland Security (DHS).

Hur uppdaterar jag ett ESTA?

Ändrat: okt 15, 2022 | Tags: Uppdaterar en ESTA, Fel på ESTA

Inledning Genom att uppdatera ett ESTA säkerställer du att CBP är medvetna om ändringar i din resplan eller annan relaterad information. Om du inte uppdaterar eller kontrollerar din ESTA-ansökan innan avresan så kan detta orsaka problem vid den amerikanska gränsen eller innan avresan till USA. Status för betalning av din ansökan kontrollerar vilken information som kan uppdateras i ditt ESTA. Vad…

Kan ESTA användas för flera resor till USA?

Ändrat: aug 24, 2023 | Tags: ESTA för flera inresor, ESTA regler, ESTA ansökan

Inledning Ett ESTA kan användas för flera inresor till USA. Godkända ESTA-sökande bör dock vara medvetna om att Customs and Border Protection (CBP) har rätt att neka alla resenärer inresa vid den amerikanska gränsen. Om CBP-tjänstemannen får anledning att tro att en ESTA-sökande missbrukar villkoren i Visa Waiver-programmet, har CBP:s gränstjänstemän således rätt att neka den ESTA-sökande inresa till…