Kontrollera ESTA-status
ESTA nyheter, information och hjälp.

Vad är Automated Passport Control (APC)?

Ändrat: okt 15, 2023  | Tags: APC, Flygplatssäkerhet, ESTA-behörighet

I sin strävan efter att på bättre sätt kunna ta hand om det ökande antalet resenärer som kommer till USA:s flygplatser samarbetade den amerikanska tullmyndigheten (CBP) och flygplatsmyndigheterna för några år sedan för att skapa Automated Passport Control-programmet (APC). Målet med denna innovativa teknik är att snabba på inspektionsprocessen av alla resande, genom att låta passagerarna själva fylla i information om sig själva och göra sin tulldeklaration elektroniskt vid speciella APC-automater. Sedan programmet introducerades i maj 2013 har väntetiden reducerats med mellan 20 och 40 procent.

Ändamålet med Automated Passport Controls (APC:s) automater.

Det främsta ändamålet med APC-systemet är att snabba på tulltjänstemännens arbete, genom att låta resenärerna själva utföra en del av deras rutinuppgifter i form av insamling av information om passagerare, i stället för att behöva vänta i långa köer för att bli betjänade. Då köerna till APC-automaterna är mycket kortare kan resenärernas inreseprocess gå mycket snabbare och enklare.

Då detta även minskar arbetsbördan för tulltjänstemännen får de tid till andra uppgifter. APC-automaterna är enkla att använda, du behöver inte betala någon medlemsavgift, och det medför ingen registreringsprocess. En annan fördel är att resenären inte behöver fylla i någon deklarationsblankett, eftersom alla nödvändiga frågor ställs av automatens elektroniska system.

Vad innefattar Automated Passport Control?

APC, eller Automated Passport Control är ett program som styrs av den amerikanska tullmyndigheten (CBP). Dess mål är att snabba på reseprocessen för dessa grupper av människor:

 • Amerikanska medborgare
 • Fast lagligt bosatta i USA
 • Deltagare i lämpliga Visa Waiver-program, till exempel ESTA
 • Kanadensiska medborgare
 • Vissa enskilda resenärer som har ett amerikanskt visum

APC-systemet gör detta genom att automatisera processen vid den amerikanska tullmyndighetens primära inspektionsområde. Resenärer kan använda självbetjäningsstationer där de fyller i information om sig själva och svarar på relevanta frågor.

Observera: APC medför inga kostnader. APC kräver ej heller att du går med i något program, eller att du förregistrerar dig. När det kommer till hantering av information/data håller systemet en väldigt hög säkerhetsstandard. Resenärer som använder sig av APC-systemet får förmånen av reducerade väntetider, snabbare hantering och mindre trängsel.

Hur fungerar Automated Passport Control?

På alla platser som använder APC-systemet kan berättigade passagerare gå direkt till APC:s självbetjäningsstationer vid flygplatsens passkontroll, i stället för att behöva fylla i en deklarationsblankett. Vid automaten blir resenären fotograferad, får skanna sitt pass, och ombeds svara på några CBP-relaterade frågor för att verifiera sin resplan och personliga bakgrundsinformation.

Så fort resenären slutfört denna process skrivs ett kvitto automatiskt ut som resenären, tillsammans med sitt pass, kan ta till en tulltjänsteman för den sista kollen för att få rätt att resa in i USA.

APC:s självbetjäningsstationer tillåter en grupp resenärer som bor på samma adress att genomföra processen tillsammans.

Vid vilka flygplatser kan berättigade resenärer använda APC-systemet?

Följande flygplatser i USA använder sig för närvarande av APS:s självbetjäningsstationer. Det förväntas att fler kommer att läggas till i listan i framtiden:

 • Albuquerque International (ABQ)
 • Edmonton International (YEG)
 • Newark Liberty International (EWR)
 • Oakland International (OAK)
 • Ontario International (ONT)
 • Philadelphia International (PHL)
 • Salt Lake City International (SLC)
 • St. Petersburg-Clearwater International (PIE)
 • Stewart International (SWF)
 • T.F. Green International (PVD)
 • Vancouver (hamn) (YHC)

Hur använder resenären APC:s självbetjäningsstationer?

Till att börja med måste den berättigade resenären aktivera skärmen och välja sin typ av resedokument. Nästa steg är att skanna detta dokument och välja den anledning resenären har för att besöka USA. Efter detta tas fingeravtryck och ett foto, och den resande får svara på några deklarationsfrågor. Systemet för sedan över dessa uppgifter till den amerikanska tullmyndigheten, som gör en standardiserad riskbedömning. Efter detta skriver automaten ut ett kvitto som resenären sedan tar med sig till en tulltjänsteman, tillsammans med sitt resedokument och boardingkort (om ett sådant finns), för en sista verifiering innan resan kan fortsätta.

Vem är kvalificerad för att använda Automated Passport Control-systemet?

Medborgare och lagligt fast bosatta i USA, kanadensiska medborgare, deltagare i ett berättigat VWP (Visa Waiver-program) och resenärer som anländer till USA med ett D-, C1/D-, eller B1/B2-visum har rätt att använda APC:s självbetjäningsstationer.

Är innehavare av ett permanent uppehållstillståndskort i USA, ett amerikanskt Border Crossing-kort, ett amerikanskt visum och medlemmar i VWP (Visa Waiver-programmet) (inkluderande de som med hjälp av ett ESTA-pass rest in i USA) tillåtna att använda APC?

Ja, dessa resenärer har rätt att använda APC och kommer att gå igenom en liknande process vid en av de självbetjäningsstationer som beskrivs här ovan. Den del där resenären får lämna sina fingeravtryck och bli fotograferad kommer dock att se lite annorlunda ut. Det bör även nämnas här att besökare med ett ESTA bara får vistas i USA i högst 90 dagar.

Måste resenärer som använder APC:s självbetjäningsstationer fortfarande fylla i en tulldeklaration?

Nej, det behöver de inte. Resenären kommer att kunna svara på dessa frågor elektroniskt när denne använder en av APC:s självbetjäningsstationer. Senare kommer denna information verifieras muntligt av en tulltjänsteman. Om du redan fyllt i en tulldeklaration och en tulltjänsteman informerar dig om att det inte längre är nödvändigt, kan du bara be tulltjänstemannen att riva sönder tulldeklarationen.

Kommer jag att kunna svara på frågorna vid en av APC:s självbetjäningsstationer på mitt eget språk?

Följande språk finns för närvarande tillgängliga i APC:s självbetjäningsautomater: engelska, franska, spanska, italienska, holländska, koreanska, kinesiska (förenklad/traditionell), tyska och japanska.

Vilka är förutsättningarna för att slutföra en transaktion vid en av APC:s självbetjäningsstationer?

Nedan finns en lista på de förutsättningar som krävs för att slutföra en transaktion vid en APC-automat:

 • Resenären måste ha ett maskinläsbart, giltigt, amerikanskt eller kanadensiskt pass, eller ett pass från ett land inom Visa Waiver-programmet med ESTA, ett amerikanskt Border Crossing-kort (BCC), ett amerikanskt visum, eller ett amerikanskt LPR-kort.
 • Om resenären har ett kanadensiskt pass bör det inte löpa ut inom de nästkommande 180 dagarna.
 • Utgångstiden för ett Visa Waiver-programpass bör inte vara inom 90 dagar.
 • Det är inte nödvändigt att fylla i en tulldeklaration.
 • Den gröna lampan måste lysa
 • Självbetjäningsautomaten måste ha en påslagen skärm  

Fler vanliga frågor angående APC:s självbetjäningsstationer.

F: Är APC-systemet säkert att använda?

S: Ja. APC-systemet lagrar ingen personlig information. Resenärens svar angående tulldeklaration och resedokument skickas mellan automaten och den amerikanska tullmyndigheten (CBP) genom ett säkert system som använder en högteknologisk krypteringsstandard liknande den som används när en tulltjänsteman skickar vidare information från sitt eget bås.

F: Varför måste jag bli fotograferad?

S: Ett foto av resenären måste tas så att handläggaren för dokumentverifiering (Document Verification Officer, DVO) kan bekräfta att kvittot för tulldeklarationen hör till samma person som den som använde APC-automaten, och att fotot stämmer överens med resenärens resedokument. När det kommer till resenärer som är medlemmar i Visa Waiver-programmet och har ett giltigt ESTA, som återvänder till USA, är detta foto nödvändigt för att hålla det amerikanska Visit-programmet, som styrs av den amerikanska tullmyndigheten, uppdaterat.

F: Kan man använda ett pass med tillfälligt förlängd utgångstid i en av APC:s självbetjäningsautomater?

S: Nej, det kan man inte. En resenär med ett sådant, tillfälligt förlängt pass, måste i stället gå till ett av de bås som bemannas av tulltjänstemän.

F: Kommer ett utgånget LPR-kort (green card), eller ett som tillfälligt förlängts, fungera i en APC-automat?

S: Nej, det fungerar inte. När den maskinläsbara delen av LPR-kortet skannas kommer automaten inte att kunna läsa av det. I både det här fallet, och om du har ett utgånget kort, kommer självbetjäningsautomaten be dig att i stället gå till tulltjänstemännens bås.

F: Kan automaterna läsa av trasiga resedokument?

S: Generellt borde automaten kunna läsa av ett trasigt resedokument, så länge de två kodlinjerna längst ner på huvudsidan är avläsbara.

F: Vad bör jag göra om mitt resedokument inte skannas rätt?

S: Försök att skanna det igen, eller gå till en annan automat. Om det ändå inte fungerar, gör så här:

 • För in resedokumentet med sidan nedåt och den maskinläsbara sidan först.
 • För det mot avläsarens bakre del, medan du ser till att sidan hålls platt.
 • Om problemet inte är löst, försök att föra resedokumentet så långt in mot det vänstra hörnet du kan.